2017 metai


Lietuvos_ekonomikos_apzvalga_LPK

Lietuvos ekonomikos apžvalga

2017 m. rugpjūčio 14 d. pristatyta LPK ekspertų parengta „Lietuvos ekonomikos apžvalga“. Joje analizuojami pagrindiniai Lietuvoje ir Europoje per pirmąjį šių metų pusmetį daug dėmesio sulaukę politiniai bei ekonominiai įvykiai, pristatoma esama šalies ekonominė situacija ES kontekste bei apžvelgiamos istorinės tendencijos ir ateities perspektyvos.

2016 metai


Lietuvos_ekonomikos_apzvalga_LPK

Lietuvos ekonomikos apžvalga

2016 m. gruodžio 7 d. pristatyta LPK ekspertų parengta „Lietuvos ekonomikos apžvalga“. Joje analizuojama regiono ekonominė būklė, konkurencingumas, realusis sektorius, viešieji finansai, infliacija, vidaus rinka, darbo rinka, demografinės tendencijos, eksporto statistika, užsienio investicijos.


Europos Komisijos rekomendacijos Lietuvai dėl ekonomikos stiprinimoEuropos Komisijos parengtų rekomendacijų Lietuvai dėl ekonomikos stiprinimo santrauka 

Gegužės 18 d. Europos Komisija pristatė rekomendacijas Lietuvai dėl ekonomikos stiprinimo.  Jos pateiktos remiantis išsamia šalies ūkio analize, taip pat įvertinus Lietuvos nacionalines reformų bei stabilumo programas.

Europos Vadovų Tarybai jas patvirtinus birželio 28-29 d., valstybės narės turės rekomendacijas įtraukti jas į 2016–2017 m. nacionalinės politikos ir biudžeto planus ir įgyvendinti per artimiausius 12–18 mėnesių.


santraukaEBPO atliktos pirmosios Lietuvos ekonominės apžvalgos santrauka

LPK ekonomikos ekspertai parengė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atliktos pirmosios Lietuvos ekonominės apžvalgos santrauką, kurioje apibendrinamos šios EBPO ekspertų analizuotos sritys: mokesčių politika, verslo aplinka ir konkurencingumas, inovacijų ir technologijų plėtra, švietimo ir mokslo sistemos reforma, energetika, transportas ir infrastruktūra, darbo rinka, eksportas ir investicijos, migracija ir demografija. LPK ekspertai taip pat pateikia savo papildomus vertinimus ir pasiūlymus. EBPO apžvalga Vyriausybei buvo pristatyta 2016 m. kovo 15 d.


Lietuvos_ekonomikos_apzvalga_LPK

Lietuvos ekonomikos apžvalga

2016 m. kovo 21 d. pristatyta LPK ekspertų parengta „Lietuvos ekonomikos apžvalga“. Joje analizuojama regiono ekonominė būklė, konkurencingumas, realusis sektorius, viešieji finansai, infliacija, vidaus rinka, darbo rinka, demografinės tendencijos, eksporto statistika, užsienio investicijos, materialiosios investicijos.


2015 metai


Lietuvos_ekonomikos_apzvalga_LPK

Lietuvos ekonomikos apžvalga

2015 m. spalio 9 d. LPK ekspertų parengtoje „Lietuvos ekonomikos apžvalgoje“ analizuojamos šios temos: regiono ekonominė būklė, konkurencingumas, realusis sektorius, viešieji finansai, infliacija, vidaus rinka, darbo rinka, demografinės tendencijos, eksporto statistika, užsienio investicijos, materialiosios investicijos.