EESRK darbdavių grupė, kurioje LPK atstovauja LPK generalinio direktoriaus pavaduotojas Gintaras Morkis, savo neeiliniame posėdyje nuotoliniu būdu susitiko su Europos Komisijos Užimtumo ir socialinių teisių komisaru Nicolas Schmit.

Susitikimo metu buvo aptarti Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų plane ir 2021 m. gegužės 7-8 d. Porto mieste vyksiančiame socialiniame aukščiausiojo lygio susitikime numatyti spręsti klausimai.

Komisaras akcentavo, kad šiuo metu svarbiausia – greitas ir sklandus ES atsigavimas. RRF yra didžiulė galimybė, o Nacionaliniai planai ir jų įgyvendinimas Europos atsigavimo pagrindas, todėl socialiniai partneriai, kurie mato realią situaciją savo sektoriuose, privalo būti įtraukti į šių planų rengimą. Jis atkreipė dėmesį, kad socialinis dialogas tarp valdžios institucijų ir partnerių yra esminis.

N. Schmit atkreipė dėmesį, kad šiuo metu įmonėms atsigauti gali padėti skaitmeninimas ir žaliasis kursas. Šiuo metu pandemijos sukeltos ekonominės krizės padariniai socialiniai padariniai, tokie, kaip nedarbas, labai skaudūs. Todėl EK bei ES narės remia darbo vietų išlaikymą finansine pagalba, o ekonominis atsigavimas turi eiti lygiagrečiai su socialiniu atsigavimu.

Europos Komisija skirs didžiulį dėmesį įgūdžių ir gebėjimų stiprinimui (skilling, reskiliing, up-skilling), o ypač skaitmeninių gebėjimų srityje. Komisaras sutinka, kad įmonėms svarbu turėti sąlygas, kurios padėtų siekti didesnio produktyvumo. Jis pažymi, kad ten, kur žemas produktyvumas, žmonių gebėjimai ir nėra investicijų tiek į žmones, tiek į technologijas – nėra ir pažangos.

EESRK darbdavių grupė pokalbyje su N. Schmit akcentavo, kad naujos teisiškai privalomos priemonės nėra vienintelis sprendimas siekiant socialinės pažangos, o subsidiarumo principas yra svarbus principas ES socialinėje teisėkūroje. Grupė pateikė pasiūlymus, kad vietoj minimalios algos direktyvos reikėtų siekti Tarybos rekomendacijos, o naujų darbo vietų kūrimas nėra susijęs tik su naujų teisės aktų kūrimu ar kitais įsipareigojimais, kurie tik padidina įmonėms naštą – EK turi kreipti dėmesį kreipti į darbo rinkos kūrimą, kur lankstumą ir verslo prisitaikymą prie pokyčių lydi pakankamas darbuotojų saugumas.

Darbdavių grupė pažymėjo, kad socialinė ir darbo rinkos politika yra valstybių narių kompetencija, todėl jai taikomi ir yra taikomi subsidiarumo ir proporcingumo principai, o Europos Komisija turi geriau atsižvelgti į kompetencijos pasidalijimą tarp nacionalinio ir ES lygmens, užtikrindama, kad ES teisės aktai būtų taikomi tik tarpvalstybiniams klausimams.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai