Gruodžio 9 d. Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) Plenarinėje sesijoje Briuselyje aptartos įperkamos energetikos, žaliosios ir skaitmeninės transformacijos, tiekimo grandinių, ateities darbo bei socialinio dialogo temos. Sesijoje taip pat dalyvavo ir Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula Von Der Leyen.

Sesijoje aptarta, kad kylančios energijos kainos yra augančių dujų kainų pasekmė. Apie 90 proc. dujų yra importuojamos į ES, dėl to Europos energetinio saugumo ateitis priklauso nuo švarios ir Europoje pagamintos energijos.

EK ragina valstybes nares trumpuoju laikotarpiu remti verslus ir vartotojus, suteikiant valstybės pagalbą ir mažinant mokesčius energetikai. EK pirmininkė pažymėjo, kad ES iš „Next generation EU“ fondo investuos 500 mlrd. Eur į žaliąją pertvarką. Iš jų 36 mlrd. Eur bus skirti švariam vandeniliui, vėjo ir saulės energetikai, virš 50 mlrd. Eur – pastatų renovacijai ir energetikos efektyvumui.

EESRK nariai aptarė, kad ES, siekdama lyderystės skaitmeninimo srityje, privalės investuoti į puslaidininkius ir mikroschemų gamybą. EK siūlo „Europos mikroschemų aktą“, kuriame  norima padvigubinti mikroschemų pasaulinį tiekimą, nuo dabar esamų 10 proc. iki 20 proc. Planuojama, kad iš „Next generation EU“ fondo, infrastruktūrai, tyrimams ir žmonių gebėjimų ugdymui bus skiriama iki  200 mlrd. Eur

Sesijoje pristatyta, kad vykdant žaliąją ir skaitmeninę transformaciją reikės naujų darbuotojų įgūdžių, iki šiol nebuvusių darbo rinkoje. Dėl to vis labiau augs mokymosi visą gyvenimą poreikis. EK pirmininkė pristatė siūlymą apie individualaus mokymo sąskaitą. Šios sąskaitos idėja yra ta, kad kiekvienas suaugęs žmogus, nepaisant ar įsidarbinęs, ar bedarbis,  turi tam tikrą skaičių kreditų ir investuotų į naujų gebėjimų įgijimą.

EESRK plenarinės sesijos metu akcentuoja, kad socialinis dialogas privalo užimti svarbų vaidmenį priimant sprendimus. Planuojama, kad kitais metais Komisija parengs Tarybos rekomendacijas, prašant daugiau socialinio dialogo nacionaliniame lygyje.

LPK EESRK atstovauja generalinio direktoriaus pavaduotojas Gintaras Morkis.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai

06 Jun

Nuotolinis seminaras ...

  • Nuotolinis seminaras dėl dalyvavimo Pasaulio banko finansuojamo Ukrainos išlaisvinimo, atsigavimo ir rekonstrukcijos patikos fondo viešuosiuose pirkimuose