Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekonomikos prognozės išvadose Lietuvai skelbiama, kad šiemet mūsų šalies ekonomika augs 3,4 proc., tačiau dėl silpnėjančios išorės paklausos ir darbuotojų stygiaus ekonomikos augimas sulėtės. 2019 m. ekonomikos kilimas sieks 2,9 proc., o 2020 m. – 2,6 proc.

EBPO akcentuoja, kad Lietuvos ekonomikos perspektyvas galėtų pagerinti produktyvumą didinančių ir bendradarbiavimą tarp mokslo ir verslo inovacijų srityje skatinančių reformų įgyvendinimas. Taip pat pabrėžiamas poreikis gerinti švietimo sistemos kokybę ir didinti aktyvių darbo rinkos priemonių efektyvumą. 

Prognozuojama, kad atlyginimai toliau didės, o darbo jėgos trūks vis labiau. Numatoma, kad nedarbo lygis Lietuvoje kasmet toliau mažės ir 2018 m., 2019 m. ir 2020 m. atitinkamai sudarys 6,2 proc., 5,9 proc. ir 5,8 proc. Siekiant sumažinti šį spaudimą įmonių konkurencingumui, valdžios atstovams rekomenduojama priimti sprendimus, skatinančius produktyvumo didinimą.

Taip pat siūloma mažinti darbo jėgos apmokestinimą, kad būtų didinama socialinė įtrauktis ir švelninamas darbuotojų trūkumas, kuris susidaro dėl senėjančios visuomenės. Lietuvos pramonininkų konfederacija jau ne kartą yra išsakiusi, kad tokia priemonė būtų visapusiškai naudinga visuomenei – padėtų įmonėms tapti konkurencingesnėmis ir tuo pačiu būtų kuriamos naujos darbo vietos.

Kadangi prognozuojamas mūsų šalies ekonomikos augimo lėtėjimas, svarbu gerinti įmonių kreditavimą, kad investicijų lygis nemažėtų. Juolab turint omenyje, kad artėja laikotarpis, kai sumažės ES finansavimas. Tačiau Vyriausybės reformos vertinamos pozityviai, kaip teisinga kryptis, skatinant produktyvumą ir mažinant skurdą.

EBPO prognozuoja, kad 2019-2020 m. pagrindinės Lietuvos  eksporto rinkos augimas sulėtės, atitinkamai iki 1,8 proc. ir 1,6 proc.  Pasaulinė ekonomika šiemet augs 3,7 proc., o 2019-2020 m. – po 3,5 proc.; JAV 2018-2020 m. atitinkamai augs 2,9 proc., 2,7 proc. ir 2,1 proc.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai