Bendras tęstinis verslo ir švietimo įstaigų, ŠMSM darbo rezultatas jau duoda pirmuosius rezultatus – daugėja stojančiųjų į inžinerines ir kitas tiksliųjų mokslų programas. Pasirodę stojimų į universitetus rezultatai rodo, kad jau pastebima didėjanti trauka į inžinerijos ir technologijų mokslus: pakviestų studijuoti pagal šių mokslų studijų programas bus beveik dviem šimtais daugiau, lyginant su praėjusių metų stojimo rezultatais.

Kaip ir pernai, pagal pirmąjį prioritetą stojantieji labiausiai rinkosi socialinių, sveikatos mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių programas.

Baigėsi ir priėmimas į profesines mokyklas. Iš pakviestų pasirašyti sutartis daugiau nei 18 tūkst. stojusiųjų, populiariausios buvo inžinerinės profesijos: jas rinkosi net penktadalis mokinių. Taip pat populiarios išliko paslaugų asmenims specialybės, kurias rinkosi 18,76 proc. stojusiųjų, sveikatos priežiūros bei architektūros ir statybos specialybės. Jas rinkosi po dešimtadalį būsimųjų profesinių mokyklų mokinių.

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) pažymi, kad svarbios ne vien tik finansinės paskatos būsimiesiems studentams, bet ir karjeros planavimo sistemos sukūrimas ir įtvirtinimas, įtraukiant į šį procesą vaikus, tėvus ir verslo atstovus, skiriant dėmesį fizinių ir technologinių mokslų populiarinimui.

Valstybė turi skirti išskirtinį dėmesį moksleivių įgūdžiams, kurių reikia pramonei transformuojantis į aukštųjų ir vidutinių aukštųjų technologijų, globaliai konkurencingą, tvarią pramonę bei būtinus skaitmeninei ekonomikos transformacijai ir įmonių bei viešojo sektoriaus skaitmenizacijai, aplinką tausojančių, tvarių verslo modelių taikymui visuose ekonomikos sektoriuose.

Siekdami pildyti dabartines moksleivių  ir studentų reikiamų žinių spragas bei skatindami juos  rinktis pramonei reikalingas specialybes, mūsų įmonės aktyviai bendradarbiauja su vidurinio lavinimo mokyklomis, dalyvauja mentorystės programose rengia pažintinius susitikimus įmonėse.

Šiuo metu LPK nariai, Klaipėdos pramonininkų asociacija, bendradarbiaudama su vietine Klaipėdos Baltijos gimnazija, įsteigė inžinerines klases, kuriose su įmonių mentoriais ir Klaipėdos universiteto mokslininkais moksleiviai ne tik turi galimybę pažinti inžineriją „gyvai“, bet ir pasimatuoti profesiją. Taip pat mokiniai kuria praktinius projektus, kurie skatina jų kūrybiškumą, įgūdžius dirbti komandoje.

„Klaipėdos Baltijos gimnazijos inžinerinių klasių auginimas – puikus pavyzdys, kaip sutelktomis jėgomis įmanoma keisti ir keistis. Džiaugiamės, kad besirenkančių inžinerines klases kasmet daugėja. Prieš trejus metus jų buvo tik 18, o šį rugsėjį – trys pilnos klasės, 75 gimnazistai, kitais metais išleisime pirmąją abiturientų laidą“, – sako Klaipėdos pramonininkų asociacijos direktorė Jolanta Girdvainė.

Be to, Lietuvos įmonės, siekdamos pritraukti daugiau jaunimo į atskirus sektorius, rengia pristatymus (mokyklose ar aukštosiose mokyklose, renginiuose, asmeninius), bendradarbiauja su mokslo įstaigomis, taiko inovatyvius ir skaitmeninius darbo organizavimo sprendimus, siūlo socialines garantijas, patrauklų darbo užmokestį, kvalifikacijos kėlimą, organizuoja praktikų atlikimą, dalyvauja mentorystės programose.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai

06 Jun

Nuotolinis seminaras ...

  • Nuotolinis seminaras dėl dalyvavimo Pasaulio banko finansuojamo Ukrainos išlaisvinimo, atsigavimo ir rekonstrukcijos patikos fondo viešuosiuose pirkimuose