Balandžio 5 d. įvyko pirmasis nacionalinės profesinių mokyklų pažangos platformos darbo grupės posėdis, skirtas profesinių mokyklų tinklo pertvarkai aptarti.  Posėdyje kalbėjęs Lietuvos pramoninkų konfederacijos viceprezidentas Gintautas Kvietkauskas pasveikino Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siekį stiprinti profesinį mokymą.

„Darbdaviai nuolat pabrėžia kelis esminius dalykus: pirma, kad darbuotojai darbo rinkai būtų ruošiami šiuolaikinėse mokymo bazėse, sektoriniuose centruose atliepiant darbo rinkos poreikius ir juose būtų sutelktos Pramonė 4.0 reikiamos kompetencijos. Antra, kad profesinio mokymo įstaigose dirbtų kompetentingi profesijų mokytojai ir kiti specialistai. Trečia, kad darbdaviai taip pat tiesiogiai dalyvautų specialistų rengime ir prisiimtų atsakomybę dėl jų įgyjamos kvalifikacijos. Todėl palaikome profesinio mokymo įstaigų tinklo reformą, kaip vieną iš priemonių, siekiant sukurti rinkos poreikius atitinkantį tvarų profesinio mokymo modelį“, – pabrėžė LPK viceprezidentas.

Ši darbo grupė sudaryta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos iniciatyva iš įvairių institucijų atstovų. Numatyta, kad šios platformos darbo grupė teiks pasiūlymus dėl profesinio mokymo strateginių vystymo krypčių, valdymo efektyvumo, kokybės ir populiarumo didinimo, dėl profesinio mokymo tinklo stiprinimo, dėl profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų, dėl kompetencijų vertinimo centrų, dėl naujų profesinių standartų, dėl profesijos mokytojų rengimo, motyvavimo ir kvalifikacijos tobulinimo, dėl pameistrystės populiarinimo ir kt.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai