Vyriausybės paskelbtas konsultacinis numeris verslui – 1824

LPK narių dėmesiui: valstybės lygio darbo grupėje ekstremaliosios situacijos priemonių taikymo verslui klausimams koordinuoti dalyvauja LPK prezidentas Vidmantas Janulevičius. LPK narių komentarų ir pastabų, kurias siūlytumėte darbo grupės aptarimui, laukiame el. p. raminta.radaviciene@lpk.lt

.

„Sodra“ su Europos Komisija suderino pagalbą įmonėms, net jeigu pagalbos suma viršija EK nustatytą maksimalios valstybės pagalbos (de minimis) sumą (2o2o m. lapkričio 23 d. informacija)

Ką daryti, jei gaunant subsidiją darbo užmokesčiui, vėl tenka paskelbti prastovas? (2o2o m. lapkričio 13 d. informacija)

„Sodros“ pagalba verslui (2o2o m. lapkričio 13 d. informacija)

2020 m. I-o pusm. informacija

Darbo grupė valstybinio lygio ekstremaliosios situacijos priemonių taikymo verslui klausimams koordinuoti

Gegužės 6 d. LRV pasitarimo protokolas ir ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planas

Balandžio 22 d. LRV pasitarimo protokolas ir ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planas

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Finansų ministerijos informacija

Pasiūlymams dėl papildomų ekonominių ir finansinių priemonių – el. p. rsvp@finmin.lt

Teisingumo ministerijos informacija

Teisingumo ministro įsakymas dėl notarų veiklos, sumažinant veiklos apribojimus, sudarant galimybę notarinius veiksmus vėl atlikti ne notaro biuro patalpose:

Nauja redakcija, galiojanti nuo gegužės 28 d.:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff2d45f0a00111ea9515f752ff221ec9 (Iki šiol galiojusi redakcija)

Užsienio reikalų ministerijos informacija
  • Informacija aktuali įmonėms, komandiruojančioms darbuotojus į  Nyderlandus laikinam darbui. Įgyvendinant Europos Sąjungos darbuotojų komandiravimo direktyvą, Nyderlanduose nuo 2020 m. kovo 1 d. tapo privaloma informuoti apie laikinus darbuotojus šalyje, atvykstančius iš kitos Europos ekonominės erdvės valstybės ir Šveicarijos. Ši prievolė tenka darbdaviui, kuris apie tai Nyderlandų institucijas turi informuoti internetiniame tinklalapyje adresu https://english.postedworkers.nl/ . Registruojant darbuotojus prieš jų atvykimą į Nyderlandus, reikia identifikuoti visus susijusius asmenis, pateikti informaciją apie darbo pobūdį, komandiravimo trukmę ir darbovietės adresą. Teisingai užpildžius visą reikalingą informaciją, atsiunčiamas patvirtinimas apie informavimo užbaigimą. Nuo 2020 m. liepos 30 d. įsigaliojo naujos taisyklės laikiniesiems darbuotojams, pvz., turi būti aiškiai nurodyta, kokia dienpinigių dalis skiriama kaip kompensacija už patirtas išlaidas. Nyderlandų institucijos taip pat informuoja, kad nuo rugsėjo pradžios bus vykdomi patikrinimai, o neužregistravus darbuotojų – skiriamos piniginės baudos.

  • Užsienio reikalų ministerijos informacijos sąvadas dėl Covid-19 poveikio (liepos 3 d. informacija)
  • Informacija apie suvaržymus verslui Covid-19 pandemijos metu Šiaurės ir Baltijos valstybėse, Lenkijoje, Vokietijoje ir Prancūzijoje

Žemės ūkio ministerijos informacija
Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija

(atnaujinta gegužės 21 d.)

Asociacijų atstovų dėmesiui – dėl subsidijų mikroįmonėms: VMI išsiuntė apie 30 tūkst. kvietimų ir sulaukė daugiau nei 18 tūkst. paraiškų. Penktadienį Ekonomikos ir inovacijų ministerijos sprendimu, Nacionalinis bendrijų funkcijų centras pervedė pirmuosius 9 mln. įmonėms skirtų subsidijų. VMI kvieičia šį ketvirtadienį (gegužės 21 d.), 15.00 val., į nuotolinį susitikimą aptarti tolimesnę šios pagalbos verslui priemonės eigą bei dažniausiai kylančius klausimus. Jungimasis į nuotolinį susitikimą čia: https://vmi.zoom.us/j/94342234974  (Klausimus siųsti iki trečiadienio (gegužės 20 d.) arturas.klerauskas@vmi.lt)

D.U.K. Priemonė “Subsidijos mokroįmonėms” (papildyta)


Nuo pandemijos nukentėjusios įmonės formą mokestinėms pagalbos priemonėms taikyti gali pateikti per Mano VMI (skiltyje Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Paklausimai), atsiųsti e. paštu vmi@vmi.lt arba klasikiniu paštu.

Kreiptis dėl kelių pagalbos priemonių galima vienu prašymu, atskirų prašymų teikti nereikia.

VMI skelbia ir kas savaitę atnaujina sąrašą įmonių, kurių prašymą joms taikyti mokestinės pagalbos priemones VMI patenkino. Joms galioja lygiai tos pačios pagalbos priemonės bei nuostatos, kaip ir toms įmonėms, kurios į sąrašą buvo įtrauktos automatiškai, be prašymo.

 Išsami informacija: https://www.vmi.lt/cms/informacija-verslui-del-covid-19

Migracijos departamento informacija
EBPO, ES ir valstybių narių priemonės kovai su korona viruso poveikiu verslui
  • Remti EBPO nares ir šalis partneres nustatant būtinas, veiksmingas ir įrodymais pagrįstas priemones, skirtas kovoti su Covid-19 pandemija;
  • Užtikrinti, kad EBPO šalių narių vyriausybės nepiktnaudžiautų šiais pokyčiais, siekdamos priimti ar vykdyti savavališką, diskriminacinę ar protekcionistinę politiką, kuri nutrauktų tiekimo grandines ir dar labiau apsunkintų ekonomikos funkcionavimą;
  • Pabrėžti lemiamą atviros prekybos ir pasaulinių vertės grandinių, kaip pagrindinių veiksnių, padedančių atsigauti po šios pasaulinės krizės, vaidmenį.

Informacija apie priemones kovai su Covid-19

Reaguojant į COVID-19 pandemiją,  Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/402 (ir vėliau jį pakeitusiu reglamentu (ES) 2020/568) nustatyta, jog asmenines apsaugos priemones (t. y. burnos ir nosies apsaugos priemones, apsauginius drabužius ir pan.) leidžiama eksportuoti iš ES tik gavus eksporto leidimus. Numatyta, kad minėta eksporto leidimų sistema galioja iki gegužės 25 d., tai reiškia, kad jos nepratęsus, nuo gegužės 26 d. eksportuojamoms asmens apsaugos priemonėms eksporto leidimų nebereiks.

Europos Komisija preliminariai informavo, jog neplanuoja pratęsti šiuo metu galiojančios eksporto leidimų asmens apsaugos priemonėms sistemos veikimo.