Didžiausia ir įtakingiausia Europos verslo organizacija „BusinessEurope“, kurios narė yra Lietuvos pramonininkų konfederacija, vasario 6 d. pristatė savo poziciją dėl būsimų Europos Sąjungos (ES) ir Jungtinės Karalystės (JK) santykių. Dokumente akcentuojama, kad Europos verslas nori palaikyti tvirtus ekonominius ryšius ir išsaugoti glaudų ekonominį bendradarbiavimą, išsaugant bendros rinkos vientisumą.

„ES ir JK prekyba turi apsieiti be tarifų ir kvotų, o netarifiniai barjerai turi būti kuo mažesni. Mums taip pat reikalingos ambicingos nuostatos, apimančios, be visa ko, paslaugas, investicijas, duomenų srautus ir viešuosius pirkimus. Norint išlaikyti prekybą be kliūčių, reikėtų vengti taisyklių divergencijos. Nuolatinis bendradarbiavimas reguliavimo srityje ir abipusis sutarimas bus labai svarbūs siekiant sušvelninti galimus trikdžius ilguoju laikotarpiu“, – sakė „BusinessEurope“ generalinis direktorius Markus J. Beyrer.

Pasak jo, Europos verslas yra pasirengęs aktyviai dalyvauti derybose.

„Abi šalys turės aukšto lygio užmojų, tačiau laiko pasiekti išsamų ES ir JK prekybos susitarimą yra pernelyg mažai. Todėl reikia veiksmingai išnaudoti pereinamąjį laikotarpį, kad būtų laiku užbaigtas, ratifikuotas ir įgyvendintas susitarimas. Visgi, jei paaiškėja, kad nepakanka turimo laiko, abi šalys turėtų būti pasirengusios ieškoti praktinių sprendimų, kurie užkirstų kelią nepalankiai proceso baigčiai“,  – pabrėžė M. J. Beyrer.

Išsami „BusinessEurope“ pozicija dėl „Brexit“

FACEBOOK

Artimiausi renginiai

28 Jan

III seminaras iš cik...

  • III seminaras iš ciklo „Žaliasis Kursas 2021-2027 m. Naujos Galimybės ir Rizikos Lietuvos Pramonei“