Europos verslo konfederacija „BusinessEurope“, kuriai priklauso Lietuvos pramonininkų konfederacija, kreipėsi į Europos Vadovų Tarybos pirmininką Donaldą Tuską, su artėjančiam spalio mėnesio Europos Vadovų Tarybos susirinkimui siūlomu temų sąrašu. 

„BusinessEurope“ išskyrė keturias kryptis, itin svarbias Europos ekonomikos stiprinimui: 1) politikos, kuri padėtų investicijoms ir inovacijoms skaitmeninio ir pramoninio verslo šakose, formavimas; 2) bendrosios ES rinkos gynimas, rūpinamasi jos integracija ir funkcionavimu; 3) ekonominės ir pinigų sąjungos stiprinimas, tam, kad euras liktų patikima valiuta ir investuotojai turėtų stabilią rinką; 4) darbų, pradėtų siekiant užtikrinti skaidrią tarptautinę prekybą bei kovą su kylančiu protekcionizmu, tęsimas..

Laiške D. Tuskui rašoma ir apie finansinę perspektyvą 2021-2027 metams, kurioje organizacija ragina nebekartoti praeities klaidų ir skirti adekvatų biudžetą verslo stiprinimui. Taip pat minimi ir transatlantiniai prekybos santykiai: siūloma peržvelgti ES ir JAV prekybos susitarimus, tam, kad būtų sukurtas naudingiausias prekybinis santykis.

ARTIMIAUSI RENGINIAI

FACEBOOK