Europos verslo konfederacija „BusinessEurope“ laišku kreipėsi į EK vicepirmininką Valdį Dombrovskį, atkreipdama dėmesį į Kinijos veiksmus Lietuvos verslo atžvilgiu. Europos verslo bendruomenė išreiškė savo solidarumą su Lietuvos įmonėmis, kenčiančiomis nuo ekonominių spaudimo ir prievartos padarinių, ir yra pasirengusi veikti kartu, siekiant pozityvių rezultatų.

Laiške pabrėžiama, kad Europos verslo bendruomenei didelį nerimą kelia ekonominės spaudimo ir prievartos priemonės, kurių Kinijos Liaudies Respublika neseniai ėmėsi prieš Lietuvą. „BusinessEurope“ pasisako prieš bet kokias spaudimo priemones, nes jos akivaizdžiai turi neigiamą poveikį įmonėms ir jų darbuotojams.

Europos verslo organizacija remia Europos Komisijos pastangas spręsti dabartinius iššūkius ir pabrėžia, kad visos valstybės privalo laikytis prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų, tarp jų ir Pasaulio prekybos organizacijos rėmuose. „BusinessEurope“ akcentuoja, kad turi būti imamasi adekvačių veiksmų, siekiant užkirsti kelią tokio pobūdžio pažeidimams.

Laiške pasisakoma už atvirą dialogą su Kinija, siekiant rasti konstruktyvius sprendimus ir atkreipiamas dėmesys, kad bet koks tolesnis eskalavimas iš Kinijos pusės neišvengiamai turės neigiamą poveikį ES-Kinijos santykiams, todėl jo reikia vengti. Dabartinė padėtis verčia galvoti apie ES kovos su tokiomis spaudimo priemonėmis instrumentus, kurie būtų taikomi kaip atgrasymo priemonės panašiose situacijose.

„Mums yra labai svarbus mūsų partnerių palaikymas. Tikimės, kad jau artimiausiu metu sulauksime daugiau konkrečių žingsnių iš EK ir mūsų partnerių pusės. Turime nepamiršti, kad veikiame ir gyvename vienoje ekonominėje erdvėje ir vieningoje rinkoje, kas reiškia, kad šių Kinijos spaudimo priemonių įtaką ir pasekmes artimiausiu metu pajus ir visa ES rinka”, – pabrėžia LPK prezidentas Vidmantas Janulevičius.

„BusinessEurope“ vienija 40 pirmaujančių pramonės ir darbdavių organizacijų iš 34 Europos šalių, jos nare yra Lietuvos pramonininkų konfederacija.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai