Ketvirtadienį Lietuvos pramonininkų konfederacijos vykdomasis direktorius Ričardas Sartatavičius dalyvavo Briuselyje vykusiame Europos pramonės balso „BusinessEurope” konfederacijų narių generalinių direktorių komitete. Vizito metu R. Sartatavičius pristatė ir aptarė svarbiausius Lietuvos ir Europos verslui bei pramonei kylančius iššūkius. 

R. Sartatavičius drauge su ES šalių pramonės konfederacijų vadovais diskutavo apie Europos Sąjungos (ES) pramonės konkurencingumo strategiją, ES konkurencijos taisyklių pritaikymą globalios konkurencijos realijoms, ES santykių su Kinija abipusiškumo stiprinimą ir maksimalų pasirengimą Jungtinės Karalystės išstojimui iš ES nepasiekus susitarimo dėl išstojimo sąlygų ir pereinamojo laikotarpio. Susitikime taip pat patvirtintas „BusinessEurope” kreipimasis į Europos Vadovų Tarybą ir veiksmų planas, susijęs su būsimais Europos Parlamento rinkimais.

Pasak LPK vykdomojo direktoriaus, būtina plėtoti labiau strateginį požiūrį į santykius su Kinija, kuris leistų Lietuvos ir ES įmonėms aktyviau veikti Kinijos rinkoje ir užsitikrinti vienodas konkurencines sąlygas ES rinkoje.

„Taip vadinamas „Kinijos iššūkis“, kaip ir „Brexit iššūkis“, turi priversti ES ir valstybes nares pagaliau susitvarkyti ES viduje ir darbais, o ne vien kalbomis, plėtoti ambicingą pramonės strategiją, tinkamą dėmesį skiriant konkurencingumui, tyrimams ir inovacijoms, švietimui, pažangiam reguliavimui ir bendrų verslo sąlygų gerinimui. Deja, retorika neretai prasilenkia su realybe, pavyzdžiui, ES bendroji rinka nuolat vadinama integracijos pamatu, tačiau kai kurios valstybės narės nesibodi įvesti protekcionistinių priemonių prekėms ir paslaugoms. Girdime apie būtinybę vykdyti struktūrines reformas, tačiau valstybės įgyvendina vos 20 proc. konkrečioms šalims skirtų Europos Komisijos rekomendacijų. Nėra sklandus ir bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimas, be kurio neįmanoma veiksminga skaitmeninė transformacija ir sėkmė pasaulinėje konkurencinėje kovoje”, – sakė R. Sartatavičius.

Pasak LPK vykdomojo direktoriaus, kalbant apie konkrečius plataus užmojo pramonės politikos ir iniciatyvų pavyzdžius, pavyzdžiui, europines strateginės vertės grandines ir priemones europinių verslo čempionų kūrimui, labai svarbu, kad jos skatintų europinį bendradarbiavimą, būtų atviros dalyvavimui ir užtikrintų erdvę sveikai konkurencijai.

Nuotraukoje – LPK atstovų susitikimas su „BusinessEurope” generaliniu direktoriumi Markus J. Beyrer.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai

28 Jan

III seminaras iš cik...

  • III seminaras iš ciklo „Žaliasis Kursas 2021-2027 m. Naujos Galimybės ir Rizikos Lietuvos Pramonei“