Vasario 10 d. įvyko nuotolinis europinės verslo organizacijos „BusinessEurope“ atstovų susitikimas su Ukrainos ministru pirmininku Denys Shmyhal, kuriame dalyvavo ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidentas Vidmantas Janulevičius bei kiti LPK atstovai.

Įžanginėje kalboje „BusinessEurope“ generalinis direktorius Markus Beyrer pasidžiaugė augančia ES-Ukrainos prekyba: nuo dvišalio laisvos prekybos susitarimo pasirašymo į ES eksportuojančių Ukrainos įmonių skaičius išaugo penkiagubai. Ukraina, pasak, jau pasiekė labai daug, o ši Vyriausybė aukštai iškėlė kartelę būsimoms reformoms.

LPK prezidentas susitikimo dalyviams pristatė LPK Lietuvos-Ukrainos tarybą ir jos veiklą bei tradicinį dvišalį verslo forumą, kuris įvyks ateinantį mėnesį. V. Janulevičius padėkojo Ukrainos premjerui D. Shmyhal už pastangas reformuoti viešąjį sektorių ir siekti investicijų klimato gerinimo, kas, pasak jo, rodo Ukrainos siekį imtis veiksmų, o ne žodžių. Tačiau taip pat atkreipė dėmesį  į Lietuvos įmonių siekius vykdyti intensyvesnę prekybą ir investicijas Ukrainoje bei tai, kad verslo aplinka Ukrainoje šiuo metu nėra tokia palanki, kaip norėtųsi.

„Norint pritraukti daugiau investicijų, reiktų dar daugiau valdžios institucijų dėmesio, susijusio su viešųjų pirkimų sistemos skaidrumu, reitingavimu ir papildomu investuotojų vertinimu konkursuose“,  –  sakė LPK prezidentas.

Padėkojęs investuotojams, D. Shmyhal pristatė, kaip Ukraina palengva brenda iš pandemijos sukeltos krizės – šiais metais numatomas 4,6 proc. ekonominis augimas. Pasak jo, esminis tikslas – įgyvendinti veiksmingą ekonominės plėtros strategiją, siekti pritraukti kuo daugiau investuotojų ir toliau stiprinti ryšius su ES. Pagrindiniai jo įvardyti strategijos principai:

 • Euro ir euroatlantinė integracija
 • Teisės viršenybės užtikrinimas, nuosavybės teisių apsauga, kova prieš korupciją
 • Ekonominių laisvių užtikrinimas, laisvas kapitalo judėjimas, sąžininga konkurencija
 • Institucinių viešojo sektoriaus pajėgumų stiprinimas

Kiti  susitikime įvardyti esminiai ekonominės plėtros strategijos tikslai:

 • Patikimos verslui ir investicijoms palankios aplinkos kūrimas
 • Įvairių sektorių modernizavimas ir TUI pritraukimas, pvz. į žaliavų sektorių (titano, retųjų metalų, aukso išgavimą)
 • Energetikos sistemos suartinimas su ES
 • Dekarbonizavimas ir tvari plėtra, sutiktinai su Europos žaliuoju kursu; didelis dėmesys atsinaujinantiems energetikos šaltiniams
 • Skaitmeninimas ir skaitmeninių sprendimų kūrimas
 • Viešosios ir privačios partnerystės skatinimas
 • Neprecedentinės investicijos į infrastruktūrą (geležinkelių, oro uostų, laivybos)

FACEBOOK

Artimiausi renginiai

06 Jun

Nuotolinis seminaras ...

 • Nuotolinis seminaras dėl dalyvavimo Pasaulio banko finansuojamo Ukrainos išlaisvinimo, atsigavimo ir rekonstrukcijos patikos fondo viešuosiuose pirkimuose