Vasario 25 d. įvyko Business at OECD (BIAC) vadovybės ir narių susitikimas su EBPO priklausančių šalių ambasadoriais ir EBPO atstovais. Šiame susitikime dalyvavo Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) atstovai.

EBPO generalinis sekretorius Angel Guria teigiamai įvertino Business at OECD (BIAC) indėlį rengiant EBPO analizes bei rekomendacijas ir bendradarbiavimo su šia verslo organizacija svarbą. A. Guria atkreipė dėmesį, kad didžiausia šio meto pasaulinė problema – COVID-19 pandemija, todėl šiuo metu reikalinga kuo spartesnė vakcinacija, parama verslui, o žvelgiant į ateitį svarbu sukurti atviras ekonomikas. EBPO pasisako už tai, kad svarbu išnaudoti šią  krizę ekonominiam ir socialiniam augimui, sukuriant klimatui neutralią ekonomiką.

„Esame situacijoje, kai šiame pasaulyje pandemijos akivaizdoje niekas nėra saugus tol, kol visi nėra saugūs. COVID-19 gali būti įveiktas tik pasauliniu mastu. Todėl EBPO, kaip pasaulinės organizacijos vaidmuo čia ypač svarbus“, – pabrėžė Business at OECD (BIAC) valdybos pirmininkas Phil O‘Reilly.

Emma Marcegaglia, B20 prezidentė ir buvusi BusinessEurope prezidentė, akcentavo, kad išėjimas iš krizės turi būti tvarus. Ji savo pasisakyme ypač daug dėmesio skyrė skaitmeninimo pramonėje ir skaitmeninių įgūdžių svarbai tiek versle, tiek visuomenėje bei jaunimo įgūdžių ir užimtumo problematikai.

„Verslas turėtų būti svarbiausias šia prasme. Tarptautinis bendradarbiavimas ir rinkų atvirumas yra esminiai veiksniai siekiant susidoroti su esamomis ir ateityje galimomis krizėmis. Todėl reikia stiprios EBPO“, – susitikime sakė E. Marcegeglia.

Susitikime kalbėję Business at OECD (BIAC) pirmininkai atitinkamai  komentavo ir akcentavo šiam susitikimui parengtas rekomendacijas. Su Business at OECD (BIAC) rekomendacijomis anglų kalba galite susipažinti ČIA. Su šių rekomendacijų santrauka lietuvių kalba galite susipažinti ČIA.

LPK susitikime atstovavo LPK generalinis direktorius Ričardas Sartatavičius, LPK generalinio direktoriaus pavaduotojas Gintaras Morkis, LPK Užsienio ryšių ir ES reikalų departamento direktoriaus pavaduotoja Jūratė Balytovienė.


Įkurta 1962 m. Business at OECD (BIAC) remia politiką, leidžiančią bet kokio dydžio įmonėms  augti ir tuo pačiu prisidėti prie ekonominio augimo, ekonominės plėtros ir visuomenės klestėjimo. Dalyvaudamos Business at OECD (BIAC) veikloje, nacionalinės pramonės ir verslo organizacijos, atstovaujančios 7 mln.  įmonių, suteikia ir tuo pačiu gauna ekspertizę, įtakojančią  vyriausybes, skatinančiose konkurencingą ekonomiką ir geresnes sąlygas  verslui.

Narystė pasaulinėje 36 EBPO šalis jungiančioje pramonės ir verslo organizacijoje sudaro galimybę LPK dalyvauti rengiant ir teikiant šalies verslo interesus išreiškiančias rekomendacijas EBPO, B20, G7, G20 bei kitiems pasauliniams forumams, gauti bei skleisti aktualiausią informaciją bei rekomendacijas.

Business at OECD (anksčiau BIAC) yra  institucinis EBPO partneris (įkurtas tik metai po paties EBPO įkūrimo). Organizacijos tikslas – teikti konsensusu pagrįstą verslo nuomonę, kuri atspindėtų įvairių šalių, įvairaus dydžio verslų, įvairių sektorių pozicijas.

Šiuo metu organizacija turi apie 30 įvairių komitetų ir darbo grupių, kurie atitinka svarbiausius EBPO komitetus (iš viso EBPO  veikia apie 300 komitetų ir darbo grupių). Business at OECD atstovai įsitraukia į EBPO komitetų darbą, juose išsako verslo poziciją, taip pat prireikus jiems teikia specifinę techninę ekspertizę. Organizacijos nariais yra visų EBPO šalių verslo organizacijos (iš kai kurių po kelias), taip pat turi platų spektrą stebėtojų statusą turinčių verslo organizacijų iš ne-EBPO šalių.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai