Šiais metais atsinaujinusios derybos dėl ES-JAV laisvos prekybos ir investicijų partnerystės (TTIP) nulems Lietuvos įmonių lūkesčius ir ambicijas eksportuoti į vieną didžiausių pasaulio rinkų. JAV jau šiandien yra pagrindinė ES prekių ir paslaugų eksporto bei investicijų partnerė, tačiau išliekančios kliūtys neleidžia visiškai pasinaudoti šių santykių privalumais.

Pasak LPK generalinio direktoriaus pavaduotojo Gintaras Morkio, būtina siekti, kad ES ir Lietuvos įmonėms TTIP reikštų muitų, tarifų ir netarifinių kliūčių šalinimą, muitinės ir administracinių procedūrų supaprastinimą, prekybos paslaugomis liberalizavimą, barjerų viešuosiuose pirkimuose mažinimą ir lengvesnę prieigą prie žaliavų bei energijos išteklių. Tokios sąlygos ženkliai padidintų galimybes plėsti eksporto rinkas, pritraukti investicijas, investuoti ir kurti naujas darbo vietas. Europos pramonės konfederacijos BUSINESSEUROPE skaičiavimais, ambicinga laisvos prekybos sutartis ES BVP kasmet padidintų 0.5 proc. (120 mlrd. eurų), o per dešimtmetį sukurtų apie 1.3 mln. darbo vietų.

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK), siekdama užtikrinti įmonių informuotumą ir jų interesų atstovavimą derybų procese santykiuose su nacionalinėmis ir ES institucijomis, vasario 17 d. organizavo LPK asociacijų ir įmonių vadovų susitikimą, kurio metu:

  • Užsienio reikalų ministerijos Išorinių ekonominių santykių departamento vadovas S.Šatūnas pristatė derybų procesą ir pagrindines sritis, derybinių pozicijų formavimo procedūras, politinius ir ekonominius lūkesčius;
  • Aptarta, kokias problemas įmonės patiria planuodamos eksportą, su kokiomis kliūtimis susiduria JAV rinkoje, kaip vertinamos šiandien taikomos procedūros ir jų įgyvendinimo našta, kokie yra bendri ir konkretūs nuogąstavimai ir lūkesčiai.
  • Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovas J.Milius pristatė jau pasiektą pažangą Lietuvos maisto pramonės įmonių produkcijos eksportui į JAV.

Šia tema vasario 27 d. LR Seime vyko konferencija “Transatlantinė prekybos ir investicijų partnerystė: laisva prekyba nuo Aliaskos iki Baltijos šalių”, kurioje pranešimus skaitė ir diskusijose dalyvavo LR Užsienio reikalų viceministras R.Kriščiūnas, Europos Komisijos Prekybos generalinio direktorato atstovas, Vyriausiojo derybininko pavaduotojas H.Houben, Jungtinės Karalystės Verslo inovacijų ir gebėjimų departamento Tarptautinių reikalų, prekybvos politikos ir eksporto kontrolės sk. direktorius C.Barton bei LPK generalinio direktoriaus pavaduotojas Gintaras Morkis.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai