Aplinkos ministerijai vadovaujantis Kęstutis Trečiokas LPK konsultacinio posėdžio metu šiandien, sausio 12 d., pristatė pramonei aktualius aplinkosaugos klausimus. Pasak jo, Lietuvos, Europos ir pasaulio pramonės įmonės jau dabar turi intensyviai ruoštis pasiekti vis griežtėjančius aplinkosaugos reikalavimus – tam reikalinga tinkama aplinka inovacijoms ir investicijoms, naujausių technologijų pritaikymas ir palankios rinkos sąlygos.

Anot aplinkos ministro, Paryžiaus klimato kaitos susitarimas nubrėžė aiškią ilgalaikę kryptį šalių vyriausybėms ir pramonei: būtinos investicijos į mažo anglies dioksido kiekio technologijas, siūloma palaipsniui atsisakyti naudoti iškastinį kurą, didinti energijos efektyvumą, naudoti atsinaujinančius energijos išteklius.

K.Trečiokas informavo, kad pagal Europos Sąjungos Energetikos tarybos 2015 m. pabaigoje patvirtintas išvadas ir parengtas gaires, Lietuva iki 2019 m. privalo parengti Nacionalinį energetikos ir klimato kaitos veiksmų planą. Numatyta, kad jį rengs Energetikos ir Aplinkos ministerijos.

Ministras pristatė Atliekų tvarkymo strategijos tikslus bei 2016 m. teisės aktų pakeitimų planus ir svarbiausius Aplinkos ministerijos darbus šiais metais bei atsakė į susirinkusiųjų klausimus.

Posėdžio metu K.Trečiokas ir LPK viceprezidentas bei Aplinkosaugos komiteto pirmininkas Ramūnas Miliauskas taip pat įteikė Europos gamtos mokslų akademijos apdovanojimą – Alberto Schweitzerio medalį už mokslo pasiekimų įgyvendinimą į praktiką (biodujų išgavimas iš nuotekų dumblo) – Jonui Matkevičiui, UAB „Šiaulių vandenys“ generaliniam direktoriui.

Taip pat apdovanoti Lietuvos įmonių geriausiai dirbančių ekologijos/aplinkosaugos tarnybų ir specialistų ekologų konkurso laureatai. Nominacija „Geriausia įmonės ekologinė tarnyba ar padalinys“ atiteko AB „Achema“ Laboratorinės kontrolės centrui (I vieta), UAB „Šiaulių vandenys“ (II vieta), UAB „Ecoservice“ (III vieta). Nominacija „Geriausias įmonės specialistas (ekologas)“ apdovanoti Konstantinas Iljasevičius, VšĮ „Aplinkos vadybos ir audito instituto“ direktoriaus pavaduotojas – ekologas (I vieta), Giedrius Šlekys, UAB „ARVI cukrus“ Aplinkos apsaugos inžinerijos projektų vadovas (II vieta), Filionis August, UAB „AUGUST ir KO“ konsultantas (III vieta).

ARTIMIAUSI RENGINIAI

FACEBOOK