Informuojame Lietuvos pramonininkų konfederacijos narius, kad Aplinkos apsaugos agentūra organizuoja nemokamus seminarus ūkio subjektams, kuriems yra taikomas Aplinkos ministro įsakymas D1-462 dėl duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įsakymas D1-12 dėl duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo.

Išsamesnę informaciją apie organizuojamus seminarus rasite čia.

 

ARTIMIAUSI RENGINIAI

FACEBOOK