APIE KARĄ UKRAINOJE

Ukrainoje esančius Lietuvos piliečius, kurie dėl kokių nors priežasčių negali išvykti, prašome nedelsiant užsiregistruoti adresu https://keliauk.urm.lt/keliones-registracijos-forma. Prireikus su Jumis susisieks LR Užsienio reikalų ministerijos atstovai.

Taip pat primename, kad Lietuvos piliečiai dėl konsulinės pagalbos gali kreiptis visą parą veikiančiu Užsienio reikalų ministerijos telefonu +370 5 236 2444 arba el. paštu pilieciai@urm.lt. URM veikia karštosios mob. telefono linijos numeris +370 616 95910, kuriuo galite skambinti Ukrainos klausimais.

Visa svarbiausiai informacija dėl situacijos Ukrainoje

Sankcijos Rusijai ir Baltarusijai: https://urm.lt/sankcijos

Įmonių relokacija iš Ukrainos į Lietuvą

Informacija ir integracinės paslaugos ukrainiečiams, persikeliantiems į Lietuvą

Pagalbos Ukrainai teikimas


Ukrainiečių įdarbinimas

Sukurta ir Užimtumo tarnybos svetainėje paskelbta informacija, aktuali darbdaviams apie galimybes darbinti ukrainiečius: Ukrainiečių įdarbinimas – https://uzt.lt/ukrainieciu-idarbinimas/

 • parengta ir paskelbta elektroninė anketa darbdaviams, galintiems pasiūlyti darbą ukrainiečiams;
 • Užimtumo tarnyboje nepertraukiamai veikia skambučių centras 1883;
 • paskirtas konsultantas, kuris konsultuoja darbdavius: B.E.Blavaščiūnienė, tel.: 8 69005863, el.p.: brigita.elona.blavasciuniene@uzt.lt. Ji koordinuoja laisvų darbo vietų registravimą, pasiūlymus apgyvendinti ar atvežti darbuotojus į darbo vietą. Taip pat konsultuoja darbdavius Ukrainos piliečių įdarbinimo klausimais, bendrauja su savivaldybėmis, į kurias perkeliami žmonės.

Visą informaciją Lietuvoje apsigyvenusiems ukrainiečiams pasiekiama čia: https://migracija.lrv.lt/lt/naudinga-informacija/ukraina-ukrayina-ukraina-ukraine

Naudingos nuorodos

Visa svarbiausiai informacija dėl situacijos Ukrainoje

Sankcijos Rusijai ir Baltarusijai

Įmonių relokacija iš Ukrainos į Lietuvą

Informacija ir integracinės paslaugos ukrainiečiams, persikeliantiems į Lietuvą

Balandžio 27d. informacija apie sankcijas
 • ES sankcijos ir gairės

Balandžio 21 d. ES paskelbė sankcijas dar dviems asmenims susijusiems su neteisėta Krymo aneksija. Daugiau informacijos galite rasti čia.

ES ribojamosios priemonės dėl Ukrainos teritorinio vientisumo pažeidimo dabar taikomos iš viso 1093 asmenims ir 80 subjektų. Nurodytiems asmenims ir subjektams taikomas turtas įšaldymas, įskaitant draudimą leisti jiems naudotis lėšomis, be to, tiems asmenims taikomas draudimas keliauti, kuris neleidžia jiems atvykti į ES arba vykti per ją tranzitu.

Be to, pastarosiomis dienomis ES paskelbė, kad kai kurios šalys – Šiaurės Makedonija, Juodkalnija ir Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija, Europos ekonominės erdvės narės, taip pat Ukraina ir Gruzija – parėmė keletą ES priimtų ribojančių priemonių. Atitinkamų EK pranešimų spaudai rinkinį galite rasti čia.

Visas atnaujintas ES sankcijų įgyvendinimo gaires rasite čia. Šiomis dienomis paskelbta naujausia informacija ir atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus, įskaitant: dėl Centrinio vertybinių popierių depozitoriumo, Jūrų saugos ir intelektinės nuosavybės teisių.

 • JK sankcijos ir taikomi ribojimai prisidedant prie pagalbos Ukrainai

Balandžio 26 d. JK į šalies paskelbtų sankcijų sąrašą įtraukė du naujus asmenis, kuriems taikomas turto įšaldymas, ir atnaujino visą bendrą konsoliduotą sąrašą. Daugiau informacijos galite rasti čia.

Be to, balandžio 25 d. JK paskelbė apie naujas prekybos priemones Ukrainai remti. Jos apima:

 • Muitų mažinimą iki nulio ribos visoms prekėms tiekiamoms iš Ukrainos pagal JK ir Ukrainos Laisvosios prekybos sutartį (LPS);
 • Naujus eksporto draudimus produktams ir technologijoms, kuriomis Rusija galėtų represuoti Ukrainos žmones.

Tarifinės priemonės, kurios yra viena iš plataus mąsto JK ekonominės paramos Ukrainai dalių, įskaitant 1 mlrd. svarų sterling vertės paskolų garantijas. Daugiau informacijos galima rasti čia.

 • JAV taikomos eksporto kontrolės priemonės – naudinga santrauka ir gairės

JAV Prekybos departamentas, Pramonės ir saugumo biuras (B.I.S) paskelbė naudingą visų JAV priimtų priemonių eksporto kontrolės srityje santrauką, įskaitant gaires. Su šia medžiaga galite susipažinti čia.

 • Reguliavimo pokyčiai – Ukraina

Pridedame Ukrainos verslo ir prekybos Asociacijos paruoštą reguliavimo pokyčių Ukrainoje apžvalgą. Atkreipiame dėmesį į šį teisės akto projektą:

– Teisės akto projektas Nr. 7279, kuriuo siūloma įvesti baudžiamąją atsakomybę už tarptautinių įmonių Ukrainos filialų valdymą iš regioninių būstinių, įsteigtų Rusijoje.

 • Reguliavimo pokyčiai – Rusija

Gauta informacija apie įstatymo projektą, reglamentuojantį užsienio agentų statusą, kuris pateiktas Rusijos Dūmos svarstymui balandžio 25 d. Europos verslo asociacija (AEB) Rusijoje maloniai pasidalino projekto santrauka:

 • Įstatymo projekte suformuluotos tokios sąvokos kaip „užsienio agentas“ ir „užsienio įtaka“.
 • Užsienio agentu siūloma laikyti asmenį, „gavusį paramą ir (ar) esantį kitokiomis formomis po užsienio įtaka“ bei vykdantį veiklą, kurios rūšys įstatymo projekte aprašytos sekančiai: politinė veikla; kryptingas informacijos rinkimas Rusijos karinės ir karinės techninės veiklos srityje; neribotam asmenų ratui skirtų pranešimų ir medžiagos platinimas, taip pat dalyvavimas kuriant tokius pranešimus ir medžiagą.
 • Užsienio įtaka aiškinama kaip asmeniui teikiama parama iš užsienio šaltinio (pvz., užsienio valstybės, jos valdžios institucijų, tarptautinių organizacijų), įtakojanti tą asmenį, „taip pat ir per prievartą, įtikinėjimą“, taip pat kitomis priemonėmis.
 • Užsienio parama – tai finansavimo iš užsienio gavimas, organizacinė, metodinė, mokslinė ir techninė pagalba, pagalba kitomis formomis.
 • Užsienio agentų kategorijai bus galima priskirti asmenis neturinčius užsienio finansavimo ar panašaus pobūdžio ar kitokios pagalbos, bet, pavyzdžiui, turinčius užsienio šaltinio „poveikį“. Nuostata, leidžianti pripažinti asmenį užsienio agentu, negavus finansavimo ar užsienio pagalbos, jau egzistuoja įstatyme „Dėl poveikio priemonių asmenims, pažeidžiantiems pagrindines žmogaus teises ir laisves…“ ir taikoma tik asmenims, nepaisant jų pilietybės (netaikoma asmenims, kurie dabar yra pripažinti užsienio žiniasklaidos agentais).
 • Dabar siūloma šią normą taikyti visoms užsienio agentų kategorijoms.
 • Įstatymo projekte siūloma vietoj kelių esamų sukurti vieningą užsienio agentų registrą.
 • Įtraukus asmenį į registrą, Teisingumo ministerija dabar privalės nurodyti, kuo remiantis tas asmuo buvo pripažintas užsienio agentu „nurodant konkrečias įstatymo normas“.
 • Įstatymo projektas taip pat įveda vieningą pašalinimo iš registro tvarką. Visų pirma, užsienio agentas gali būti išbrauktas iš registro Teisingumo ministerijai atlikus neplaninį patikrinimą, jei nustatoma, kad per metus iki prašymo dėl pašalinimo pateikimo dienos užsienio agentas negavo užsienio finansavimo ar pagalbos ir neužsiėmė politine ar kita įstatymo projektų aprašyta veikla.

Susiję dokumentai (rusų kalba): https://sozd.duma.gov.ru/bill/113045-8#bh_note / Read more

Bankų informacija atvykusiems Ukrainos piliečiams

Lietuvoje veikiantys bankai yra pasiruošę atidaryti sąskaitas ir nemokamai teikti pagrindines banko paslaugas karo pabėgėliams iš Ukrainos.

LBA priklausantys bankai individualiai ir nepriklausomai priėmė sprendimus pasitraukusiems iš karo veiksmų zonos Ukrainos piliečiams sąskaitas atidaryti nemokamai, taip pat nemokamai pasiūlys ir bankinių paslaugų planus.

Kreipiantis į kredito įstaigą dėl sąskaitos atidarymo asmens tapatybei identifikuoti užtenka Ukrainos piliečio paso – biometrinio arba paprasto. Kitus reikiamus dokumentus kiekvienas bankas nustato individualiai.

Prasidėjus Rusijos karui prieš Ukrainą, kredito įstaigos grynųjų Ukrainos grivinų į kitas valiutas nebekeičia. Siekiant išvengti tarpbankinių mokesčių, Ukrainos piliečiams, turintiems sąskaitas Ukrainos bankuose ir jų išduotas mokėjimo korteles, siūlome atsidaryti sąskaitą Lietuvoje veikiančiuose bankuose, persivesti lėšas iš Ukrainos banko sąskaitos į sąskaitą Lietuvoje ir naudotis Lietuvoje išduota mokėjimo kortele.

Taip pat Lietuvoje veikiančių bankų klientams mokėjimai į Ukrainą yra nemokami. Jeigu sąskaitos išraše būtų nurodyta, kad už mokėjimą nuskaičiuotas aptarnavimo mokestis, jis į sąskaitą bus grąžintas artimiausiu metu. Esant galimybei, pirmenybę rekomenduojame teikti mokėjimams į sąskaitas, kuriose galite atlikti mokėjimus eurais. Šie mokėjimai vyksta greičiausiai.

VDI informacija dėl ukrainiečių įdarbinimo

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) atkreipia dėmesį, kad remiantis nauju LR vidaus reikalų ministro įsakymu, Ukrainos piliečiams, pasitraukusiems nuo karo, bus taikomos palengvintos įsidarbinimo procedūros.

2022 m. kovo 1 d. įsigaliojo 2022 m. vasario 28 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-145 „Dėl nacionalinių vizų, leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, užsieniečio registracijos pažymėjimų išdavimo, užsieniečių teisės dirbti Lietuvos Respublikoje ir sveikatos priežiūros paslaugų“, kuriuo iš esmės palengvinamos Ukrainos Respublikos piliečių, jų šeimos narių ir asmenų be pilietybės, gyvenančių Ukrainoje, pasitraukusių iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų (toliau – ukrainiečiai) įdarbinimo Lietuvoje sąlygos:

 1. ukrainiečiai, besinaudojantys beviziu režimu arba turintys galiojančią Šengeno vizą, turi teisę dirbti ir yra atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti;
 2. ukrainiečiai, turintys nacionalinę vizą, Vizos aprašo 70.12.3 papunktyje nurodytu pagrindu (negalintys išvykti iš Lietuvos Respublikos dėl nenugalimos jėgos), turi teisę dirbtiir yra atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti;
 3. ukrainiečiai, kurie pateikė prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi) Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 ir 44straipsnių pagrindu (Leidimas laikinai gyventi užsieniečiui, kuris ketina dirbti ar leidimas laikinai gyventi užsieniečiui, kuris ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą) turi teisę dirbti ir yra atleidžiami nuo pareigos gauti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams;
 4. ukrainiečiai, kurie pateikė prašymą suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje, turi teisę dirbti nuo prašymo suteikti prieglobstį užregistravimo Lietuvos migracijos informacinėje sistemoje dienos.

Papildomai informuojame, kad informaciją apie atvykstančių ukrainiečių registraciją, galite rasti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje (https://migracija.lrv.lt/lt/naudinga-informacija/ukraina-ukrayina-ukraina-ukraine/informacija-ukrainos-pilieciams-1.)

Taip pat informaciją apie ukrainiečių integraciją galite rasti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir  darbo ministerijos interneto svetainėje (https://uzt.lt/news/uzimtumo-tarnyba-pasirengusi-integruoti-karo-apimtos-ukrainos-zmones/).

Parama

Mūsų visų ateitis priklauso nuo susitelkimo. Labai prašome visų savo narių padėti Ukrainai ir įsijungti į bendrą pagalbos teikimą. Dabar tai daro daug organizacijų, bet visi kartu, turėdami savo vežėjus, maisto gamintojus bei mūsų narius, veikiančius Ukrainoje, tą galime padaryti daug sparčiau ir tikslingai.

Visus galinčius paremti ir aukoti prašome pervesti lėšas šiais rekvizitais

Lietuvos pramonininkų konfederacija

Vilniaus g. 31, LT- 01402, Vilnius

Į. k. 110058241

AB SEB bankas

A./s. Nr. 63 7044 0600 0679 8470.

Už šias lėšas bus perkami produktai, vaistai ir kiti reikalingi daiktai Ukrainos kariams ir žmonėms. Visa informacija apie išleistus pinigus, kaip ir paramos medikams atveju, bus skelbiama mūsų tinklapyje.

Pagalba maisto produktais

Prašome maisto įmonių  paaukoti produktų.

Taip pat prašome informuoti visus, kurie turi galimybę pateikti prieinamomis kainomis negendančių produktų: konservų, miltų, kruopų ir pan. Bandysime juos įsigyti, kai surinksime lėšų.

Kontaktai produktų klausimais: Ričardas Sartatavičius, el.p. ricardas.sartatavicius@lpk.lt, mob.: +37069913131

Pervežimo klausimai

Jeigu turite jau sukaupę paramą, kurią reikia nugabenti į Ukrainą, prašome kontaktuoti su LPK viceprezidentu Romu Austinsku, el. p.: Romas.Austinskas@linava.lt, mob.: + 370 698 23 934

Ukrainiečių apgyvendinimo klausimai

Jeigu turite galimybę apgyvendinti Į Lietuvą atvykstančius ukrainiečius, susisiekite su LPK viceprezidente Evalda Šiškauskiene, el. p.: evalda@lvra.lt, mob.: +370 698 44050

Tikslinė pagalba ginkluotei įsigyti

Ukrainos nacionalinis bankas yra atidaręs specialią sąskaitą, į kurią galima aukoti pinigus ginkluotei įsigyti: https://bank.gov.ua/en/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi

Atsižvelgdami į tai, kad paskelbus nepaprastąją padėtį vis daugiau Lietuvos įmonių ir gyventojų teikia paramą Ukrainai, paaiškiname kokiais atvejais paramos teikėjai – gavėjai gali naudotis teisės aktuose nustatytomis lengvatomis. Visa aktuali informacija apie paramą Ukrainai yra skelbiama ir bus atnaujinama čia.

Dėl informacijos viešinimo

Prašome informuoti apie Jūsų jau teikiamą arba planuojamą teikti pagalbą Ukrainai, net jei tai darote ne per LPK. Mes rinksime savo narių paramą ir viešinsime įmonių socialinės atsakomybės sklaidos tikslais.

Visą informaciją siųsti Daivai Rimašauskaitei, el. p.: daiva.rimasauskaite@lpk.lt, mob.: +370 680 44 245.

Dėl įmonių problemų

Informaciją apie visas kylančias problemas ir sutrikimus įmonių veikloje prašome siųsti: international@lpk.lt

Labai prašome visų prisijungti, o ir taip pat išplatinti šią informaciją savo nariams!

Sankcijos

ES:

Dokumentai susiję su ES įgyvendinamu 4-uoju sankcijų paketu:

Sankcijų santrauka:

 • Draudžiami visi sandoriai su tam tikromis valstybinėmis įmonėmis, pavyzdžiui, tomis, kurios yra valstybės kontroliuojamos arba kurių valstybinė nuosavybė yra didesnė nei 50 % arba kuriose Rusija, jos vyriausybė ar centrinis bankas turi prieigą prie pelno arba su kuriomis Rusija, jos vyriausybė ar centrinis bankas turi kitų esminių ekonominių santykių.
 • Draudžiama teikti bet kokias kredito reitingavimo paslaugas, taip pat draudžiama prieiga prie tokių paslaugų, susijusių su kredito reitingavimo veikla, bet kuriam Rusijos asmeniui ar subjektui.
 • Išplečiamas sąrašas asmenų, susijusių su Rusijos gynybos ir pramonės baze, kuriems taikomi griežtesni eksporto apribojimai dvejopos paskirties prekėms ir kitoms prekėms bei technologijoms, kurios gali prisidėti prie Rusijos gynybos ir saugumo sektoriaus technologinio tobulinimo. Sąraše yra svarbūs Rusijos pramonės vardai, pavyzdžiui, Aleksandras Šochinas, Rusijos pramonininkų ir verslininkų sąjungos (RSPP) prezidentas.
 • Draudžiamos naujos investicijos į Rusijos energetikos sektorių, taip pat įvedamas visapusis energetikos pramonės įrangos, technologijų ir paslaugų eksporto apribojimas, su išimtimis, kurios taikomos siekiant užtikrinti svarbiausią energijos tiekimą Europoje, taip pat užkertant kelią ar siekiant sušvelninti susijusių galimų įvykių grėsmę, galinčią turėti įtakos žmonių sveikatai ar aplinkai.
 • Įvedami papildomi apribojimai, susiję su tam tikrų geležies ir plieno gaminių importu, transportavimu ir įvairių paslaugų teikimu; taip pat prabangos prekių, kurių vertė viršija 300 EUR už vienetą, eksporto ribojimai, pažymint, kad kai kurioms prekėms taikomos skirtingos kainos ribos (pvz.: 750 EUR buityje naudojami elektroniniai daiktai, 1 000 EUR už elektrinius / elektroninius ar optinius garso ir vaizdo įrašymo ir atkūrimo aparatus, 50 000 EUR už transporto priemones ir 5 000 EUR už motociklus).
 • – Išplečiamas sąrašas sankcionuojamų pagrindinių oligarchų, lobistų ir propagandistų, kurie skleidžia melagingą Kremliaus pasakojimą apie padėtį Ukrainoje, taip pat pagrindinių aviacijos, karinių ir dvejopos paskirties produktų, laivų statybos ir mašinų gamybos sektorių įmonių sąrašas.
 • Primename, kad yra numatyti pereinamieji laikotarpiai, per kuriuos įmonės gali nutraukti egzistuojančias sutartis su susijusiomis įmonėmis.

PPO

Europos Taryba taip pat leido Europos Komisijai ES vardu prisijungti prie daugiašalio pareiškimo dėl Rusijos Federacijos agresijos prieš Ukrainą remiant Baltarusijai, kurį turėtų paskelbti Pasaulio prekybos organizacija (PPO). Šie veiksmai apima paramą Ukrainai ir veiksmus, kuriais siekiama sustabdyti didžiausio palankumo statuso ar kitų įsipareigojimų vykdymą Rusijos Federacijos produktams ir paslaugoms.

Be to, atsižvelgdama į Baltarusijos materialinę paramą Rusijos Federacijos veiksmams, ES mano, kad jos stojimo į PPO procesas turi būti sustabdytas.

Jungtinė Karalystė

Turto įšaldymas:

JK stabdo eksporto draudimo, paskolų ir kitos finansinės paramos mechanizmus eksportui į Rusiją ir Baltarusiją: https://www.gov.uk/government/news/uk-cuts-off-export-finance-support-to-russia-and-belarus

Ekonominės sankcijos prieš Rusiją (ir Baltarusiją): https://www.gov.uk/government/news/uk-announces-new-economic-sanctions-against-russia, konkrečiai:

 • Iš Rusijos ir Baltarusijos atimama teisė naudotis didžiausio palankumo šalių tarifais šimtams jų eksporto prekių grupių, tuo pačiu stabdant abiejų šalių galimybes naudotis PPO naryste.
 • Paskelbtas pradinis produktų sąrašas, kurio vertė £900 milijonų – įskaitant degtinę – kas reiškia, kad esamas tarifas išaugs dar 35 procentais.
 • Kartu su G7 sąjungininkais stabdo prabangos prekių eksportą į Rusiją.

Kitų šalių priemonės

Kanada paskelbė išplėstą sankcionuojamų asmenų sąrašą:  https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia_regulations-reglement_russie10.aspx?lang=eng.

Naujoji Zelandija priėmė pirmąjį sankcijų prieš Rusiją paketą (įtraukta ir Baltarusija): https://gazette.govt.nz/notice/id/2022-go899?stageDraft.

 1. Šiame informaciniame pakete pateikta informacija dėl Baltarusijai taikomų finansinių sankcijų. T.y.:

– Apriboti specializuotų finansinių pranešimų paslaugų (SWIFT) teikimą „Belagroprombank“, „Bank Dabrabyt“ ir Baltarusijos Respublikos plėtros bankui bei jų dukteriniams filialams Baltarusijoje;

– Uždrausti sandorius su Baltarusijos centriniu banku, susijusius su rezervų ar turto valdymu ir viešuoju finansavimu prekybai su Baltarusija ir investicijoms joje;

– Nuo 2022 m. balandžio 12 d. uždrausti įtraukti į sąrašą ir teikti paslaugas, susijusias su Baltarusijos valstybinių subjektų akcijomis ES prekybos vietose;

– žymiai apriboti finansines įplaukas iš Baltarusijos į ES, uždraudžiant iš Baltarusijos piliečių ar rezidentų priimti indėlius, viršijančius 100 000 eurų, ES centriniuose vertybinių popierių depozitoriumuose laikyti Baltarusijos klientų sąskaitas, taip pat parduoti eurais denominuotus indėlius vertybiniais popieriais Baltarusijos klientams;

– Uždrausti Baltarusijai tiekti euro denominuotus banknotus.

 1. Dėl Rusijos:
 • ES riboja jūrų navigacijos prekių ir radijo ryšio technologijų eksportą;
 • Į sankcijų sąrašą įtraukta dar daugiau asmenų ir subjektų (160).
 1. Į sankcijas įtrauktas kriptovaliutų turtas (taikomas tiek Rusijai, tiek Baltarusijai), patikslinus „perleidžiamų vertybinių popierių“ sąvoką. Tai buvo padaryta siekiant užtikrinti tinkamą sektorių apribojimų įgyvendinimą.

Dėmesys priemonių įgyvendinimui / poveikio įvertinimui

Kadangi įmonės susiduria su precedento neturinčiu sankcijinių priemonių skaičiumi ir stengdamiesi palengvinti šių priemonių įgyvendinimo ir poveikio įvertinimo procesą, LPK kviečia įmones dalintis konkrečiais klausimais ar rūpesčiais, kurie gali kilti šiuo nelengvu laikotarpiu pildant anksčiau siųstą ANKETĄ.

BusinessEurope pagalba vykta diskusijos ir nuolatinės konsultacijos su Europos Komisijos DG FISMA.

2022-02-23 ES paskelbtos sankcijos Rusijai

 • ES sankcijos (anglų kalba):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2022:092:TOC 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:046:TOC

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2022:092:TOC

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:048:TOC

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:049:TOC

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:050:TOC

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:051:TOC

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:052:TOC

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:053:TOC

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:054:TOC

 • JAV sankcijos (anglų kalba):

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0608

https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/2914-2022-02-24-bis-russia-rule-press-release-and-tweets-final/file

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/24/fact-sheet-joined-by-allies-and-partners-the-united-states-imposes-devastating-costs-on-russia/

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0610

Trumpa santrauka apie sankcijas

Nepaisant tam tikrų skirtumų, apskritai priemonės yra glaudžiai koordinuojamos tarp ES, JAV, JK ir kitų šalių. Antroji sankcijų paketų dalis apima keletą bendrų sričių:

 • Sustiprintos finansinės sankcijos, turinčios įtakos Rusijos prieigai prie kapitalo rinkų, Rusijos finansų sistemai ir visai ekonomikai, tiesiogiai paliečiant tokias finansines institucijas, kaip „Sberbank“ ir VTB, taip pat apribojant subjektų galimybes įgyti pinigų per Vakarų šalių rinkas. (ES, JAV ir JK)
 • Griežta eksporto kontrolė, apribojanti Rusijos prieigą prie pažangiausių technologijų ir jos karinių bei pramoninių pajėgumų. (ES ir JAV)
 • Individai – Rusijos elito nariai ir jų šeimos nariai, įskaitant prezidentą Putiną ir užsienio reikalų ministrą Lavrovą, ir subjektus, kuriems bus uždrausta išduoti vizas ir bus įšaldyti jų turtai.
 • Baltarusija, už jos role konflikte. (ES ir JAV)

Kalbant apie energetikos sektorių, ES uždraus parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti į Rusiją konkrečias naftos perdirbimo prekes ir technologijas, įves su tuo susijusių paslaugų teikimo apribojimus. Įvesdama tokį eksporto draudimą ES ketina smogti Rusijos naftos sektoriui ir neleisti atnaujinti Rusijos naftos perdirbimo gamyklų.

Kalbant apie transporto sektorių, ES įvedė eksporto draudimą, apimantį aviacijos ir kosmoso pramonės prekes ir technologijas, taip pat draudimą teikti su tomis prekėmis ir technologijomis susijusias draudimo ir perdraudimo bei priežiūros paslaugas. ES taip pat uždraus teikti susijusią techninę ir finansinę pagalbą. Šis draudimas parduoti visus orlaivius, atsargines jų dalis ir įrangą Rusijos oro linijoms pablogins vieną iš pagrindinių Rusijos ekonomikos sektorių ir šalies susisiekimą, nes trys ketvirtadaliai dabartinio Rusijos komercinio oro laivyno buvo pastatyti ES, JAV ir Kanadoje.

Kiti sankcijų paketai laikomi ant stalo, tuo atveju jeigu situacija eskaluotųsi toliau.

Įgyvendinimas:

Nuo sprendimų priėmimo proceso pereinant prie įgyvendinimo etapo, pabrėžiama koordinavimo svarbą. Šiuo atžvilgiu svarbu pažymėti, kad, kaip skelbiama Baltųjų rūmų informaciniame lapelyje (kurio nuorodą galite rasti aukščiau): „Šalys, kurios taiko iš esmės panašius eksporto apribojimus, atleidžiamos nuo naujų JAV licencijavimo reikalavimų, taikomų prekėms, pagamintoms tose šalyse. Europos Sąjunga, Australija, Japonija, Kanada, Naujoji Zelandija ir Jungtinė Karalystė jau pranešė apie savo lygiagrečių veiksmų planus.

Jūsų žiniai dalinamės ir LR URM informacija apie vasario 25 d. paskelbtas papildomas sankcijas Rusijai:  https://urm.lt/default/lt/naujienos/uzsienio-reikalu-ministerija-informuoja-apie-vasario-25-diena-europos-sajungos-paskelbtas-papildomas-sankcijas-rusijai


APIE SITUACIJĄ SU KINIJA VERSLUI

Reaguodama į nepastovią prekybinę situaciją su Kinija Užsienio reikalų ministerija prašo visų įmonių, susiduriančių su problemomis vystant ekonominius santykius, pranešti savo problematiką el. paštu prekybosbarjerai@urm.lt ir telefonu 861695910 (darbo valandomis).

Jei susiduriate su problemomis, prašome deklaruoti savo problematiką, jog būtų imamasi atitinkamų veiksmų visais lygmenimis. Užsienio reikalų ministerija prašo įmonių pateikti kaip galima konkretesnę informaciją apie Kinijos muitinės ir kitų institucijų taikomus ribojimus lietuviškiems kroviniams.

Siekiant palengvinti Kinijos ekonominio spaudimo Lietuvos įmonėms pasekmes, LR Užsienio reikalų ministerija renka informaciją apie lietuviškus produktus, kurių eksportą būtų galima nukreipti į Taivaną. Tam reikalinga išsami informacija apie konkrečius produktus, dėl kurių duomenis galėtume operatyviai perduoti Taivaniečių atstovybei Vilniuje.

ČIA rasite lentelę, kurią kurią prašome užpildyti anglų kalba nurodant kiek įmanoma daugiau informacijos ir atsiunčiant el. paštu prekybosbarjerai@urm.lt bei kopiją (CC) el. paštu Jurate.Balytoviene@lpk.lt

Prie papildomos informacijos prašytume nurodyti atvejus, jei krovinys su prekėmis yra sustabdytas Kinijos muitinėje arba yra pakeliui į Kiniją, ir, jūsų manymu, galėtų būti nukeiptas į Taivaną.

Užtikriname, kad šie duomenys bus naudojami konfidencialiai ir perduodami tik Taivaniečių atstovybei Vilniuje.

Atkreipiame dėmesį, kad įmonės, kurioms patogiau kontaktuoti tiesiogiai su Taivaniečių atstovybe Vilniuje, kviečiamos kreiptis šiais kontaktais: telefono Nr.: +370 5 2044114. el. pašto adresas:  ltu@mofa.gov.tw


LR Užsienio reikalų ministerijos prašo dėl Kinijos taikomų ribojimų paslaugų sektoriuose patiriamų trikdžių informuoti LR URM užpildant ANKETĄ ir atsakyti į klausimus dėl trikdžių bankinių-finansinių, transporto, muitinės tarpininkų paslaugose. Gauti atsakymai ministerijai padėtų tiksliau identifikuoti konkrečias / specifines įmonių patiriamas problemas ir leistų efektyviau jas spręsti.

Įmonių, kurios teikia duomenis, taip pat prašoma indikuoti savo sutikimą arba nesutikimą perduoti informaciją Europos Komisijai, kad ji galėtų ja pasinaudoti galimoje byloje prieš Kiniją Pasaulio prekybos organizacijoje.

Užpildyto klausimyno prašoma iki 2022 m. vasario 15 d. el. paštu prekybosbarjerai@urm.lt.

Jeigu kiltų papildomų klausimų, prašome kreiptis virginija.vinciuniene@urm.lt (tel. 00370 7065 2525) arba viktorija.veckyte@urm.lt (tel. 00370 7065 2840).


APIE COVID-19 VERSLUI

Vyriausybės paskelbtas konsultacinis numeris verslui – 1824

Priemonės nuo COVID-19 nukentėjusiam verslui – Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija

Naudingi kontaktai
 • Akcizai, mokestinė pagalba verslui, parama, kasos aparatai (VMI): 1882 arba 8 5 260 5060
 • Subsidijos darbdaviams ir savarankiškai dirbantiems (SODRA ir Užimtumo tarnyba): 1883 arba 8 5 250 0883
 • Paskolos ir kitos pagalbos priemonės, taikomos verslui (INVEGA): 8 5 210 0601, uzklausos@invega.lt
 • Klausimai apie importuojamas prekes, pašto siuntas (Lietuvos muitinė): 8 800 900 80, info@lrmuitine.lt
 • Klausimai, susiję su ES fondų lėšų panaudojimu (CPVA): 8 5 219 1568, ESfondaiCOVID-19@cpva.lt
 • Mokesčiai, ekonominio skatinimo priemonės įstatymų lygmenyje (Finansų ministerija): rsvp@finmin.lt
 • Konsultacijos verslo klausimais (Ekonomikos ir inovacijų ministerija): verslui@eimin.lt
 • Verslo prisitaikymas ir paramos priemonės (Versli Lietuva): konsultacijos@verslilietuva.lt
 • Savivaldybių kontaktai dėl vakcinacijos