Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) sveikina Seimo priimtus Technologijų ir inovacijų įstatymo bei Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimus, kuriais suformuotos prielaidos kurti inovatyvius produktus ir gerinti inovacijų aplinką Lietuvoje.

Pasak LPK prezidento Roberto Dargio, numatyti pakeitimai sudarys palankesnes sąlygas mokslo ir verslo bendradarbiavimui bei prisidės motyvuojant pramonės ir verslo bendruomenę siekti abipuse nauda grįstų tikslų. Tikimasi, kad šie pokyčiai suteiks postūmį efektyvesniam mokslinių tyrimų rezultatų pritaikomumui, teigiamai atsilieps šalies konkurencingumui ir didins ekonominę Lietuvos pažangą.

„Palaikome Vyriausybės iniciatyvas dalytis rizika su verslu, įgyvendinant ambicingas ir inovatyvias idėjas. Inovacijų skatinimo fondas kartu su paprasta ir efektyvia paramos verslui teikimo sistema turėtų efektyvinti finansinių mechanizmų taikymą mokslo ir verslo projektams. Tai turėtų paskatinti Europos Sąjungos fondų investicijų efektyvesnį panaudojimą ir tikslingesnį jų nukreipimą į bendrus mokslo ir verslo projektus, orientuotus į naujų produktų kūrimą prisidėti verslui ir mokslui stiprinant tarpusavio supratimą ir dialogą, bendradarbiavimą, skatinti jauno verslo motyvaciją“, – sako R. Dargis.

LPK skiria ypatingą dėmesį šalies konkurencingumą didinantiems veiksniams – investicijoms į naujas technologijas ir žinias, inovatyviam ir lanksčiai į pokyčius reaguojančiam specialistų rengimui, švietimo ir mokslo sistemos reformai, kuri atspindėtų demografinius ir darbo rinkos pokyčius.

„Šiandieniniame pasaulyje yra konkuruojama ne moksliniuose žurnaluose paskelbtais straipsniais, o idėjomis ir jų pritaikymu ekonomikoje. Mokslo aktualumas ir pritaikomumas turi tapti esminiu veiksniu, kai kalbame apie valstybės konkurencingumą. Reikia išmokti matyti plačiau nei savo kiemą, matyti pokyčius, kurie vyksta pasaulyje, ir reikia žinoti, kokiomis kryptimis mes norime judėti“, – teigia LPK prezidentas.

ARTIMIAUSI RENGINIAI

FACEBOOK