Š.m. lapkričio 28 d. įvyko susitikimas su ES paramos agentūrų atstovais. Europinės LIFE aplinkosaugos programos finansavimo galimybes įmonėms aptarė Aušra Šmitienė iš Aplinkos projektų valdymo agentūros. LIFE – ES aplinkos ir klimato politikos programa, skirianti 55% ES lėšų projektams, išbandantiems ar pademonstruojantiems naujoviškas technologijas ar procesus, kurie duoda naudą aplinkos ar klimato srityse. Pareiškėjais gali būti pramonės ir verslo įmonės (nepriklausomai nuo dydžio ir srities), asociacijos ir visi kiti juridiniai asmenys. Projektai – nuo 0,5 iki 5 mln. Eur.

ESFA paramos galimybės verslui ir verslo organizacijoms pristatė Viktorija Krutulytė, Projektų valdymo skyriaus (I) vedėjo pavaduotoja iš Europos socialinio fondo agentūros. LVPA paramos galimybes aptarė LVPA direktorius Aurimas Pautienius.

Susitikimas leido verslo atstovams iš arčiau susipažinti su šiuo metu galiojančiais ir planuojamais paramos kvietimais verslo įmonėms. Agentūrų atstovai atsakė į verslo klausimus ir visi pripažino, kad tai abipusiai naudingi susitikimai, kuriuos verta tęsti. 

Daugiau informacijos apie pranešimus: 

Europos socialinio fondo agentūra

Lietuvos verslo paramos agentūra

Aplinkos projektų valdymo agentūra

FACEBOOK

Artimiausi renginiai