2016 m. spalio 30 d. buvo pasirašytas ES ir Kanados išsamus prekybos ir ekonomikos susitarimas (CETA). Susitarimas bus pradėtas laikinai taikyti artimiausiu metu. Nuo susitarimo laikino taikymo pradžios Kanada įgyvendins susitarime numatytą importo muitų eliminavimą ar jų mažinimą ES kilmės produkcijai pagal susitarime numatytus įsipareigojimus.
Nuo 2018 m. sausio 1 d. įmonės, neužsiregistravusios REX sistemoje ir eksportuojančios prekių srautus, kurių vertė viršija 6000 EUR, negalės naudotis CETA suteikiamomis preferencinės prekybos sąlygomis. Lietuvoje eksportuotojus registruoja Muitinės departamento Tarifų skyrius.
Detali informacija pateikiama čia

ARTIMIAUSI RENGINIAI

FACEBOOK