Š.m. rugsėjo 27-29 d. Sopote, Lenkijoje vyko VII Europos naujų idėjų forumas ( European Forum for New Ideas, EFNI 2017), kurio pagrindinė šių metų tema – „Globalizacija, dvišališkumas, ekonominis patriotizmas. Iššūkiai verslui“. Tris dienas verslininkai, politikai, diplomatai, mokslininkai iš Europos bei kitų pasaulio šalių plenarinėse sesijose, įvairiose teminėse ir apskritojo stalo diskuijose  gvildeno globalios bei regioninės politikos, tarptautinės ekonomikos, prekybos ir investicijų temas svarbias Europos pramoninkams ir verslininkams. Štai kai kurios iš temų :

 – Naujoji pramonės politikos strategija – didesniam Europos konkurencingumui;

– Posūkio taškas. Kaip keisis transatlantiniai ekonominiai santykiai?

– Lenkijos įmonės regiono rinkoje: rizikų susijusių su korupcija ir ekonominiais nusikaltimais mažėjimas;

– Ekonominis patriotizmas prieš globalizmą. Šeimos verslas prieš tarptautines korporacijas;

– Kelių greičių Sąjunga: Sąjungos saulėlydis ar naujas europinės integracijos skyrius.

– 21 amžiaus valdžia: koks yra dabarties lyderių vaimuo?

– Iššūkiai verslui – skaitmeninė rinka, 5G revoliucija, Pramonė 4.0 ir skaitmenizacija keičia darbo jėgos sampratą.

Forumo teminėse diskusijose dalyvavo tokios politikos, ekonomikos ir verslo asmenybės, kaip buvęs ilgametis Lenkijos prezidentas Aleksandras Kvašnevskis; buvęs Švedijos ministras pirmininkas Karlas Bildtas; JAV geopolitikos strategas ir analitikas Džordžas Friedmanas;  buvęs Europos Parlamento prezidentas Jeržy Buzekas; Didžiosios Britanijos pramonės konfederacijos (CBI) konfederacijos prezidentas Paulas Drechsleris; Vokietijos pramonės konfederacijos (BDI)  prezidentas Dieter Kempf, Lenkijos konfederacijos Lewiatan prezidentė Henryka Bochniarz ir ES komisarai Elzbieta Bienkowska, Jyrki Kaitainen.

Gintaras Morkis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas, Forume dalyvavo kaip Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) darbdavių  delegacijos narys. Komitetas forume organizavo apskritojo stalo diskusiją „Prekyba dėl stipresnės ES27. Laisvosios prekybos ateitis, žvelgiant iš socialinių partnerių perspektyvos“. Be EESRK narių diskusijoje dalyvavo BusinessEurope generalinis direktorius Markus Beyrer,  Lenkijos konfederacijos  Lewiatan prezidentė  Henryka Bochniarz, Kanados ambasadorius ES Daniel Costello, Japonijos ambasadorius Lenkijoje Shigeo Matsutomi.

 Forumo pabaigoje priimta taip vadinamoji Sopoto 2017 deklaracija. Joje išskiriami keli ekonomiškai stiprios ES pagrindai:

  1. Dvišaliai santykiai yra stabilios Europos ramstis. Viena vertus, bendras valstybių narių balsas kuria, pavyzdžiui, dvišalius laisvosios prekybos susitarimus. Kita vertus, valstybių narių politika, kuria siekiama sukurti tiesioginius santykius su kitomis šalimis, sustiprina viso žemyno pozicijas. Stiprūs tarptautiniai ekonominiai ir politiniai ryšiai yra geriausia vystymosi, saugumo ir taikos garantija.
  2. Esant dabartinei jėgų sistemai pasaulyje, Europai nėra kito kelio, kaip tik ieškoti pusiausvyros tarp trijų sričių, kurios buvo VII Europos naujų idėjų forumo idėjos: globalizmas, dvišališkumas ir ekonominis patriotizmas. Svarbu pažinti tarptautinius procesus, tokius kaip pasaulinė komercinė tvarka ar saugumas. Tik glaudus visų valstybių narių bendradarbiavimas leis Europos Sąjungai daryti įtaką jiems.
  3. Trečiasis  ramstis  – tvirti nariai. Ekonominis patriotizmas yra svarbus Europos elementas. Tai negali būti prilyginama nacionalizmui, protekcionizmui ir egoistiniam dėmesiui savo pačių interesams kitų bendruomenės narių sąskaita. Norint suderinti tiek daug sudėtingų interesų, reikia veiksmingo dialogo, pokalbių, ypač su tais, kurie turi skirtingas nuomones, skirtingas vizijas ir dažnai nesidalija mūsų vertybėmis.

 “Tai taip pat yra verslo užduotis. Neleiskime palikti Europos vien politikams!”, sakoma Sopoto 2017 deklaracijoje.

Forumo metu susitikimuose su Lenkijos konfederacijos Lewiatan vadovais buvo galimybė aptarti Lenkijos bei Lietuvos pramonininkams, verslininkams, kelių transporto vežėjams ir kt. aktualias problemas. Su Lewiatan generaliniu direktorium Lech Pilawski kalbėta, kad reikia išnaudoti EFNI forumą dvišaliams Lewiatan ir LPK susitikimams, kur būtų galima aptarti pozicijas dėl ES aktualijų, kurių yra tikrai nemažai, padaryti dvišalių verslo santykių apžvalgas, aptarti galimybes, suorganizuoti verslo (B2B) susitikimus ir tt.

ARTIMIAUSI RENGINIAI

15 Gruodis

Konkurso “Lietu...

  • Konkurso “Lietuvos metų gaminio 2017” nugalėtojų apdovanojimas

FACEBOOK