Įgyvendinami projektai


patirties_partneriai_logo

Konsorciumas „Patirties partneriai“

Projektas skirtas  paskatinti kokybišką tarptautinę ir vietinę studentų praktiką ir universitetų personalo stažuotes, kurios didins Lietuvos universitetų tarptautiškumą, užtikrins didesnes praktinio mokymosi galimybes, padidins absolventų konkurencingumą tiek vietinėje, tiek ir tarptautinėje darbo rinkoje bei ankstyvos karjeros galimybes.

PLAČIAU

Talentai_Lietuvai 

Stažuočių programa „Talentai Lietuvai“

Tai – unikali stažuočių Lietuvos įmonėse programa, skirta užsienyje studijas baigusiems Lietuvos Respublikos piliečiams. Ji siekia suteikti galimybę užsienyje mokslus baigusiems lietuviams įgauti konkrečios darbinės patirties ir pritaikyti tarptautinę patirtį pažangiose įmonėse Lietuvoje.

PLAČIAU

GLL_logo

Programa „GLL patarėjai verslui“

Lietuvos įmonės, norinčios plėstis užsienyje ir gauti strateginių patarimų vystymuisi, gali kreiptis patarimų į užsienyje dirbančius įvairių sričių lietuvių profesionalus. Tai galima padaryti prisijungus prie programos „GLL patarėjai verslui“. Tai pirmoji diasporos profesionalų mentorystės programa, kai tarptautines karjeros aukštumas pasiekę užsienio lietuviai dalinasi patarimais, konsultacijomis su plėstis užsienyje norinčiomis Lietuvos įmonėmis ir organizacijomis.

PLAČIAU


Anna Lindh Fondas – Lietuvos tinklas

Fondas siekia skatinti pagarbą skirtingoms visuomenės grupėms, kultūrų įvairovei, kovoti su įvairiomis išankstinių nuostatų bei rasizmo apraiškomis, prisidėti prie taikos, teisinės valstybės ir demokratijos principų užtikrinimo, skatinti pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms. Lietuvoje prie Fondo tikslų plėtojimo prisideda apie 90 organizacijų. Nuo 2014 m. lapkričio Lietuvos tinklą koordinuoja Lietuvos pramonininkų konfederacija.

PLAČIAU

2014-2020 ES fondų investicijų ženklas

Lietuvos inžinerinės pramonės įmonių tarptautinio konkurencingumo stiprinimas

Projekto veiklos – įmonių dalyvavimas parodose. Tikslas – skatinti įmones aktyviau ieškoti užsienio partnerių ir didinti pardavimą užsienio rinkose.

PLAČIAU

2014-2020 ES fondų investicijų ženklas

Lietuvos statybos ir kraštovaizdžio tvarkymo sektoriaus įmonių tarptautiškumo didinimas

Projekto tikslas – prisidėti prie mažų ir vidutinių statybos ir kraštovaizdžio tvarkymo sektoriaus įmonių tarptautiškumo didinimo. Numatoma organizuoti grupinį statybos ir kraštovaizdžio sektoriaus įmonių ir jų produkcijos pristatymą užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose ir pristatyti įmones bei jų produkciją 24-iose užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.

PLAČIAU

2014-2020 ES fondų investicijų ženklas 

Lietuvos statybos, maisto technologijų ir ekologijos sektoriaus įmonių tarptautiškumo skatinimas

Projekto veiklos – įmonių dalyvavimas parodose. Projekto tikslas – prisidėti prie mažų ir vidutinių maisto ir ekologiško gyvenimo būdo prekių bei paslaugų sektoriaus įmonių tarptautiškumo didinimo. Šiam tikslui įgyvendinti projekto vykdymo laikotarpiu numatoma organizuoti grupinį maisto ir ekologiško gyvenimo būdo prekių ir paslaugų sektoriaus įmonių ir jų produkcijos pristatymą 31-oje užsienyje vykstančioje tarptautinėje parodoje.

PLAČIAU


Naujas socialinio bendradarbiavimo modelis, didinant darbuotojų dalyvavimą įmonės finansų valdyme ir ekonominėje veikloje

Šio projekto pagrindiniai tikslai: skatinti keistis informacija ir gerąja praktika, kuria siekiama sukurti palankias sąlygas darbuotojams dalyvauti įmonės ekonominiame finansiniame valdyme, taip pat skatinti supažindinti socialinius partnerius ir projekto dalyvius su ES teisės turiniu dėl darbuotojų dalyvavimo įmonės valdyme, kad jie žinotų ir galėtų naudotis savo teisėmis ir pareigomis šioje srityje.

PLAČIAU

Jaunimo_garantijos_logo

Naujas komunikavimo ir bendradarbiavimo modelis informavimui apie Jaunimo garantijų iniciatyvą

Šis projektas – tai bandomoji iniciatyva, siekiant sukurti naują informacinį ir ryšių modelį tarp socialinių partnerių, garantuojantį kokybiškesnės informacijos apie jaunimą surinkimą. Šio modelio esmė – integruota informacinė platforma ir mobili programėlė, kuri sujungia ir apdoroja visą informaciją apie jaunimo garantijas ir parenka tik kiekvienam asmeniui individualizuotą informaciją.

PLAČIAU

2014-2020 ES fondų investicijų ženklas

Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra

Projektu siekiama Lietuvos kvalifikacijų sandaros pagrindu formuoti šiuolaikišką profesinio rengimo ir suaugusiųjų švietimo turinį. Projekto įgyvendinimo metu bus tęsiama Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra: sukurtos ir įdiegtos Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtros ir tobulinimo priemonės, parengti profesiniai standartai bei modulinės profesinio mokymo programos ir kt.

PLAČIAU