Didžiosios Britanijos pramonės konfederacija, šalies Profesinių sąjungų kongresas, Europos profesinių sąjungų konfederacija bei Europos pramonės ir darbdavių organizacijas vienijanti verslo organizacija „BusinessEurope”, kurios narė yra Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK), – susivienijo ragindamos siekti skubios pažangos derybose dėl „Brexit“. Tai pirmas toks atvejis, kai pareiškimą pasirašiusios organizacijos kartu atstovauja 45 milijonams darbuotojų ir 20 milijonų darbdavių visoje Europoje.

Artėjant Europos Sąjungos (ES) Vadovų tarybos susitikimui, bendrovių ir profsąjungų lyderiai iš visos Jungtinės Karalystės (JK) ir Europos susitiko Londone. Bendrame pareiškime JK ir ES raginamos siekti skubios ir aiškios pažangos derybose dėl „Brexit“. ES lyderiai raginami susitarti dėl pagrindinių dalykų, įskaitant teisinį reguliavimą, neribojamą prekybą ir Šiaurės Airijos klausimą.

„Birželio ir spalio mėnesiais reikės priimti sprendimus dėl sutarties nutraukimo ir pereinamojo laikotarpio, prioritetą teikiant ekonominiams interesams ir žmonių darbo vietoms, teisėms ir pragyvenimo šaltiniams“, – teigiama kreipimesi.

Dokumentą pasirašusios organizacijos kviečia JK ir ES konsultuotis bei yra pasiruošusios patarti dėl būtinų ir veiksmingų sprendimų.

„JK vyriausybė ir ES turi susitarti dėl visų reguliavimo aspektų, užtikrinant bendrosios rinkos vientisumą. Ypač svarbu išsaugoti vertės grandines bei išvengti netarifinių prekybos kliūčių, ieškoti IRT sektoriaus įmonių perkėlimo priemonių sprendimo, išlaikyti neribotą prekybą prekėmis ir paslaugomis bei užtikrinti vienodas darbuotojų teises“, – rašoma kreipimesi.

ARTIMIAUSI RENGINIAI

FACEBOOK