MOSTA

MOSTA
2012-12-07

Gruodžio 11 d. vyko konsultacinis posėdis: "Prioritetinių MTEP ir inovacijų raidos krypčių ir jų konkrečių prioritetų nustatymo procesas".

Pristatymo skaidrės

Pranešėja: Jurgita Petrauskienė, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro direktorė.

Aktualumas: Rengiantis 2014-2020 m. sanglaudos politikai, Europos Sąjungos narės turi parengti Pažangios specializacijos strategiją. Pažangi specializacija reiškia, kad reikia numatyti kiekvienos šalies ir regiono unikalias savybes bei vertingiausius išteklius, išryškinti kiekvieno regiono konkurencinius pranašumus ir sutelkti regiono suinteresuotuosius subjektus ir išteklius siekti vienos kompetencija pagrįstos ateities vizijos. Pažangi specializacija būtina norint efektyviai investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Šios strategijos būtina dedamoji dalis – identifikuoti šalies studijų, mokslo ir pramonės stiprybes ir potencialą. Atnaujinta Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcija (Žin., 2012-11-08, Nr. 129-6484) numato prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros, inovacijų raidos krypčių ir jų konkrečių prioritetų nustatymą. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras jau žengė pirmuosius žingsnius identifikuojant esamą mokslo ir studijų potencialą. Tolimesni ekspertų pasiūlyti žingsniai turi įtraukti suinteresuotąsias šalis, todėl yra būtina diskusija kaip procesas turėtų vykti toliau.

 

 

 Pasiūlymai įmonėms

Aplinkos ministerija patvirtino LAAIF (Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo) finansavimo kryptis 2015 metams. (išsamiau)
Vasario 5 d. viešbutyje Radisson Blu, Konstitucijos pr. 20, Vilnius, vyks panelinė diskusija "„Mokestinės, teisinės ir darbo rinkos tendencijos 2015 metams". (išsamiau)
Lapkričio 11 d. Europos verslo ir inovacijų tinklas, veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, bendradarbiaudamas su VšĮ „Versli Lietuva“ ir Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmais, kviečia į nemokamą seminarą tema „Ar viską žinote apie statybos produktų tiekimą į rinką. Aktualijos ir naujienos“. (išsamiau)
Lietuvos ambasada Danijoje spalio 1 d. dalyvavo Danijos Pramonininkų konfederacijos organizuotame „Fehmarnbelt“ (tunelio tarp Danijos ir Vokietijos) projekto pristatyme verslininkams (planuojamas projekto užbaigimas – 2021 m.). (išsamiau)
„Versli Lietuva“ kviečia Lietuvos įmonių atstovus susipažinti su Afrikos rinkomis ir jose esančiomis galimybėmis Lietuvos verslui. (išsamiau)
Spalio 9 d. LR Ūkio ministerija ir Europos Komisija organizuoja forumą „Remaining obstacle to a fully functioning Single Market for services“, kuris vyks Crowne Plaza Vilnius viešbutyje, M.K. Čiurlionio g. 84. (išsamiau)