MOSTA

MOSTA
2012-12-07

Gruodžio 11 d. vyko konsultacinis posėdis: "Prioritetinių MTEP ir inovacijų raidos krypčių ir jų konkrečių prioritetų nustatymo procesas".

Pristatymo skaidrės

Pranešėja: Jurgita Petrauskienė, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro direktorė.

Aktualumas: Rengiantis 2014-2020 m. sanglaudos politikai, Europos Sąjungos narės turi parengti Pažangios specializacijos strategiją. Pažangi specializacija reiškia, kad reikia numatyti kiekvienos šalies ir regiono unikalias savybes bei vertingiausius išteklius, išryškinti kiekvieno regiono konkurencinius pranašumus ir sutelkti regiono suinteresuotuosius subjektus ir išteklius siekti vienos kompetencija pagrįstos ateities vizijos. Pažangi specializacija būtina norint efektyviai investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Šios strategijos būtina dedamoji dalis – identifikuoti šalies studijų, mokslo ir pramonės stiprybes ir potencialą. Atnaujinta Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcija (Žin., 2012-11-08, Nr. 129-6484) numato prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros, inovacijų raidos krypčių ir jų konkrečių prioritetų nustatymą. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras jau žengė pirmuosius žingsnius identifikuojant esamą mokslo ir studijų potencialą. Tolimesni ekspertų pasiūlyti žingsniai turi įtraukti suinteresuotąsias šalis, todėl yra būtina diskusija kaip procesas turėtų vykti toliau.

 

 

 Pasiūlymai įmonėms

Balandžio 30 d. „Versli Lietuva“ ir Lietuvos – Kinijos verslo taryba prie LPK kviečia Lietuvos įmonių atstovus susipažinti su Kinijos rinka ir joje esančiomis galimybėmis Lietuvos verslui. (išsamiau)
Kviečiame dalyvauti jaunųjų eksporto lyderių programoje „Sparnai“ ir šešių mėnesių laikotarpiui (rotacijai) priimti programos dalyvį, kuris pasitelkęs intensyvių mokymų ir praktinio darbo „Versli Lietuva“ bei I-osios rotacijos metu pasirinktoje įmonėje, įgytas žinias, prisidės prie Jūsų įmonės eksporto vystymo. (išsamiau)
Ūkio ministerija ir VšĮ „Versli Lietuva“ kartu su VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ (toliau - LJA) kviečia jūsų organizacijos ar atstovaujamo regiono įmones dalyvauti jau ne pirmus metus LJA organizuojamoje programoje „Jaunasis kolega“, kurios pagrindinis tikslas- suteikti galimybę aukštesniųjų klasių moksleiviams susipažinti su įmonės veikla „iš arti“, t.y. įmonėje apsilankęs programos dalyvis keletui valandų tampa priimančio darbuotojo „kolega“, betarpiškai susipažįsta su įmonės veikla ir darbui reikalingais įgūdžiais. (išsamiau)
Kviečiame dalyvauti konferencijoje „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas“, kuri įvyks Vilniuje 2014 m. balandžio 7 d., 13:00-16:30 val. viešbutyje „Panorama“ (Sodų g. 14, Vilnius), pagal projektą „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos parengimas ir įgyvendinimas aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo tinkle“ (projekto Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-005). Renginys nemokamas. (išsamiau)
Gegužės 14-15 dienomis Briuselyje jau 12 kartą organizuojamas Europos verslo viršūnių susitikimas. (išsamiau)
Balandžio 10 d. kviečiame į diskusiją "Tvarus ekonomikos augimas regione: 100 dienų nuo euro įvedimo Latvijoje ir maždaug 1000 dienų nuo euro įvedimo Estijoje", kuri vyks "Radisson BLU Astoria Hotel", Didžioji g. 35/2, Vilnius. (išsamiau)