MOSTA

MOSTA
2012-12-07

Gruodžio 11 d. vyko konsultacinis posėdis: "Prioritetinių MTEP ir inovacijų raidos krypčių ir jų konkrečių prioritetų nustatymo procesas".

Pristatymo skaidrės

Pranešėja: Jurgita Petrauskienė, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro direktorė.

Aktualumas: Rengiantis 2014-2020 m. sanglaudos politikai, Europos Sąjungos narės turi parengti Pažangios specializacijos strategiją. Pažangi specializacija reiškia, kad reikia numatyti kiekvienos šalies ir regiono unikalias savybes bei vertingiausius išteklius, išryškinti kiekvieno regiono konkurencinius pranašumus ir sutelkti regiono suinteresuotuosius subjektus ir išteklius siekti vienos kompetencija pagrįstos ateities vizijos. Pažangi specializacija būtina norint efektyviai investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Šios strategijos būtina dedamoji dalis – identifikuoti šalies studijų, mokslo ir pramonės stiprybes ir potencialą. Atnaujinta Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcija (Žin., 2012-11-08, Nr. 129-6484) numato prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros, inovacijų raidos krypčių ir jų konkrečių prioritetų nustatymą. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras jau žengė pirmuosius žingsnius identifikuojant esamą mokslo ir studijų potencialą. Tolimesni ekspertų pasiūlyti žingsniai turi įtraukti suinteresuotąsias šalis, todėl yra būtina diskusija kaip procesas turėtų vykti toliau.

 

 

 Pasiūlymai įmonėms

2014 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje vyks konferencija „Euras Lietuvoje: viena rinka, viena valiuta, bendra ateitis“. (išsamiau)
Tarptautinė audito ir verslo konsultacijų bendrovė Deloitte jau aštuntus metus iš eilės pristato didžiausių Vidurio Europos bendrovių (tarp jų – ir Lietuvos) TOP 500-uką. Šiemet į šį sąrašą pateko 13 Lietuvos įmonių. (išsamiau)
Rugsėjo 16-18 dienomis Tamperėje (Suomija) vyks tarptautinė subkontraktavimo paroda ALIHANKINTA. (išsamiau)
Vyriausybei pakeitus valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimo taisykles, valstybės įmonė Valstybės žemės fondas pradėjo vykdyti valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus elektroninėje erdvėje. Šiuo metu jau vyksta paskelbtų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų dalyvių registracija. (išsamiau)
Nedidelės įmonės arba verslininkai, atitinkantys smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statusą, gali kreiptis dėl paramos inovacijoms diegti pagal priemonę „Inočekiai LT“ ir įsigyti jiems reikalingų paslaugų iš mokslo institucijų. (išsamiau)
Europos Komisija pradėjo vykdyti naują programą „ES verslo keliai“, skirtą padėti ES bendrovėms, ypač mažoms ir vidutinio dydžio, siekiančioms pradėti ar plėtoti savo veiklą Pietryčių Azijoje. (išsamiau)