LPK prezidiumas rugsėjo 12 d. posėdyje patvirtino Sveikatos reikalų komiteto steigimą.

Mintis steigti dar vieną komitetą kilo bendraujant su LPK nariais, analizuojant jų poreikius, vertinant pastarojo meto aktualijas, siekiant proaktyviai reaguoti į kylančias įmonėms problemas. LR Vyriausybės vykdoma politika rodo didelį dėmesį visuomenės sveikatai, o tai susiję su besikeičiančiais reikalavimais verslui (nuo alkoholio prekybos ribojimo iki galimai naujų, pvz cukraus, mokesčių, kt.). Atlikus LPK narių apklausą, 9 LPK asociacijos išreiškė palaikymą tokio komiteto steigimui.

Planuojamos veiklos kryptys yra šios: vaistų gamyba ir prekyba, maisto pramonės iššūkiai, susiję su visuomenės sveikata, medicinos prietaisų klausimai, privačios sveikatos priežiūros aktualijos, ypač didelis dėmesys bus skiriamas e-sveikatos sistemos įveiklinimui. Naujai paskirtas LPK viceprezidentas ir Sveikatos reikalų komiteto vadovas Vidmantas Janulevičius sakė: „Spartus visuomenės gyvenimo, pramonės ir paslaugų pokytis į skaitmenizaciją negali palikti sveikatos sistemos nuošalėje. Būsime aktyvūs e-sveikatos ir kitų procesų dalyviai, nes tiek komitete, tiek visoje Lietuvos pramonininkų konfederacijoje turime sukaupę patirties, žinių ir, svarbiausia, ryžto prisidėti prie dideliame sveikatos sistemos lauke esančių problemų sprendimo visos visuomenės labui“.

Visus narius kviečiame aktyviai teikti siūlymus naujam komitetui, kelti klausimus ir dalyvauti veikloje.

ARTIMIAUSI RENGINIAI

FACEBOOK