Sveikiname kolegas Lietuvos vandens tiekėjų asociaciją 25-mečio proga! Dėkojame už meilę ir pagarbą mūsų turtui – tyram vandeniui.

Kaip rašoma asociacijos tinklapyje: “Dar 1536 m. Vilniaus miesto statute, kurį suteikė didysis kunigaikštis Žygimantas Senasis, buvo pasakyta: „visokiems miesto reikalams ir naudai visuomenės pinigais į miestą turi būti atvesti vamzdžiai“, o kas naudos tą vandenį, taip pat ir tas, kuris nesinaudos juo, privalės mokėti už jo įvedimą ir priežiūrą nuo namo kasmet po aštuonis grašius. Mat vandens reikia ne tik gėrimui, bet ir gaisrui gesinti.”

1992 m. Lietuvos vandens tiekėjai įkūrė nepriklausomą, visuomeninę, nekomercinę organizaciją – Lietuvos vandens tiekėjų asociaciją (LVTA).

Viena pagrindinių Asociacijos įsteigimo priežasčių buvo atsiradęs natūralus poreikis teikti konsultacinę pagalbą vandentvarkos ūkio valstybinį reguliavimą atliekančioms institucijoms vandentiekio ir nuotekų ūkio eksploatavimo ir valdymo klausimais, teisinių dokumentų rengimo, jų praktinio taikymo, reikiamų statistinių duomenų surinkimo ir apibendrinimo, personalo mokymo, atestavimo ir kitais klausimais.

Taip pat Asociacijos nariams atsivėrė didesnės galimybės bendrauti tarpusavyje, dalytis mokslo ir darbo patirtimi, efektyviau spręsti įvairius techninius, ekonominius,  finansinius bei organizacinius klausimus.

 Šiandien LVTA vienija beveik 100 asocijuotų ir neasocijuotų narių visoje Lietuvoje.

ARTIMIAUSI RENGINIAI

FACEBOOK