Sveikintinas medicinos darbuotojų siekis inicijuoti permainas sveikatos apsaugos sistemoje, kartu su politikais ir vyriausybe sukurti tvarią ir efektyvią šalies sveikatos sistemą, pagrįstą gerosiomis procesų optimizavimo, vadybos ir valdysenos principų praktikomis.

Lietuvos pramonininkų konfederacija, teikdama siūlymus XVII Vyriausybės veiklos programai, siūlė valstybės valdymą ir investicijas į infrastruktūrą planuoti, atsižvelgiant į realią demografinę padėtį ir kintančius ateities poreikius. Ragino užtikrinti subalansuotą, kaštų ir naudos analize pagrįstą infrastruktūros plėtrą ir efektyvų valstybės turto valdymą. Sveikatos sistemos sektorius yra viena iš tų sričių, kur yra būtina peržiūrėti gydymo įstaigų investicijų programas, subalansuoti investicijas jau ne ligoninės ar miesto, bet  respublikos mastu bei optimizuoti jos  infrastruktūrą.

Atsižvelgiant į dabartinę demografinę situaciją ir sparčiai senstančią mūsų visuomenę, yra būtina  keisti ir požiūrį į medicinos darbuotojus, sutvarkyti jų apmokėjimo sistemą, kuri sustabdytų masinę jų emigraciją ir užtikrintų efektyvią ir tvarią medicinos paslaugų sistemą po  10-20 metų. Vyriausybės siekis dar šiais metais įgyvendinti mokestinės sistemos pertvarką sudarytų prielaidas didinti mokesčių surinkimo efektyvumą, o tai leistų jau artimiausias metais ženkliai papildyti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą, kurio lėšos galėtų būti skiriamos medicinos darbuotojų atlygio ir socialinių garantijų klausimams spręsti.

Šiandien rengiama medikų akcija yra viena iš pilietinės nuomonės išreiškimo formų, siekiant atkreipti politikų ir visuomenės dėmesį į susidariusią situaciją bei raginimas spręsti susidariusias problemas. Tačiau racionalus ir savitarpio pagarba grįstas dialogas ateityje turėtų užtikrinti esminių  sprendimų priėmimą ir sisteminių struktūrinių reformų įgyvendinimą.

ARTIMIAUSI RENGINIAI

FACEBOOK