Lietuvos pramonininkų konfederacija kreipėsi į Aplinkos ministeriją dėl šiuo metu vykdomo projekto „Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) sukūrimas“ ir siūlo GPAIS naudojimo prievolės įsigaliojimą atidėti metams, leidžiant ūkio subjektams tinkamai pasiruošti darbui su naująja GPAIS.

Planuojama, kad GPAIS sistema turi pradėti veikti jau nuo 2018 m. sausio 1 d. Ja naudosis ne tik atliekų tvarkymo sektorius: duomenis per šią sistemą nuo sausio mėn. privalės teikti didelis skaičius įmonių ir organizacijų – iš viso apie 25 000. Tai gamintojai ir importuotojai, kurie tiekia į rinką apmokestinamuosius gaminius ir pakuotes, jų įsteigtos organizacijos, įvairūs atliekų susidarymo apskaitą įpareigoti vesti atliekų darytojai, prekybos įmonės, pramonės įmonės, atliekų tvarkytojai, savivaldybės, regioniniai atliekų tvarkymo centrai.

Lietuvos pramonininkų konfederacija yra ne kartą teikusi pasiūlymus ir pritarusi iniciatyvai kurti vieningą atliekų apskaitos sistemą (GPAIS), kaip įrankį kuo patikimesnių gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos duomenų surinkimui, šių duomenų analizei ir kontrolei.

Pačiai idėjai ir priemonei pritariame ir dabar, tačiau iki privalomo naudojimosi GPAIS pradžios liko tik keli mėnesiai, o iki šiol verslas nežino GPAIS sudėtingumo ir funkcionalumo galimybių. Atkreipiame dėmesį, kad:

  • siekiant sklandaus bet kokios informacinės sistemos paleidimo, iš praktinės patirties yra žinoma, kad būtinas apie pusės metų terminas ūkio subjektams su savo turimomis verslo valdymo sistemomis prisitaikyti prie kuriamos sistemos (šiuo atveju GPAIS). Vertinant tai, kad planuojama GPAIS veikimo pradžia – 2018 m. sausis, ne vėliau kaip š. m. liepos mėn. ūkio subjektai turėjo gauti visą reikiamą informaciją sistemos integravimui į turimas duomenų bazes. Kadangi tai neįvyko, kyla didelė rizika, kad verslas susidurs su milžiniška administracine našta, dubliuojančią informaciją vesdamas į kelias informacines sistemas;
  • siekiant sklandžios GPAIS veikimo pradžios, akivaizdu, kad laiko trūksta ir Aplinkos apsaugos agentūros disponuojamos informacijos apie ūkio subjektų vykdomą veiklą, kurią ūkio subjektai turės patikrinti ir patvirtinti, planuojamam sukėlimui bei ūkio subjektų privalomam duomenų apie 2017 m. pabaigos likučius suvedimui į GPAIS iki 2018 m. sausio 1 d.;
  • Aplinkos ministerijos suplanuoti naudojimosi GPAIS mokymai vyks 2017 m. lapkričio – gruodžio mėn. Mokymų dalyvių skaičius – ribotas, o tai reiškia, kad verslo subjektai turės savarankiškai apmokyti sistema naudotis visus už apskaitą atsakingus savo darbuotojus, tačiau akivaizdu, kad to padaryti iki 2018 m. sausio 1 d. taip pat niekaip nesuspės.

Atsižvelgiant į tai, kad GPAIS sklandžiam funkcionavimui užtikrinti dar reikia atlikti nemažai būtinų veiksmų, tampa akivaizdu, kad šalies verslas nebus tinkamai pasirengęs pradėti naudotis GPAIS nuo 2018 m. sausio 1 d. pagal visus nustatytus privalomus reikalavimus.

Siekiant sklandaus GPAIS veikimo ir funkcionavimo užtikrinimo bei mažinti klaidų, kurių pasekmės gali tapti itin skaudžiomis verslui, tikimybę, siūlome ir prašome GPAIS naudojimo visų reikalavimų imtimi prievolės įsigaliojimą atidėti metams, leidžiant ūkio subjektams tinkamai pasiruošti darbui su naująja GPAIS ir metus po GPAIS paleidimo galimų klaidų bei pažeidimų griežtai nevertinti, t. y., už juos netaikyti atsakomybės.

ARTIMIAUSI RENGINIAI

13 Dec

Lietuvos pramoninink...

  • Lietuvos pramonininkų konfederacijos Kalėdų renginys ir Metų gaminio apdovanojimai

FACEBOOK