Š.m. gegužę Lietuva pasirašė sutartį dėl stojimo į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (EBPO). Liepos 5 d. Lietuvoje lankosi EBPO generalinis sekretorius Angel Gurria, kuris susitiks su valstybės Prezidente Dalia Grybauskaite, Vyriausybės ir Seimo vadovais.

Tą pačią dieną organizuojami aukščiausio lygio verslo pietūs su EBPO generaliniu sekretoriumi A.Gurria ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidentu Robertu Dargiu bei kitais LPK vadovais.

Per rekordiškai trumpą laiką (3 metus) įvykęs derybų ir stojimo į EBPO organizaciją procesas parodė, kad Lietuva rimtai atsižvelgė ir įvykdė narystės „turtingųjų klube“ procedūras – pradedant korupcijos problemų sprendimu ir baigiant statistika.

EBPO veikia kaip pasaulinės ekonomikos ir visuomenės iššūkius atliepianti ir bendru narių balsu kalbanti organizacija, kuri po savo skėčiu talpina daugybę diskusijų grupių ir komitetų, tame tarpe ir Verslo bei pramonės patariamąjį komitetą (BIAC), kurio nare yra Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK), atstovaujanti pramonės ir darbdavių interesus BIAC maisto pramonės, valdymo, ekonomikos politikos, aplinkos ir energetikos, finansų, tarptautinių investicijų, mokslo, prekybos ir kituose sektoriuose. LPK susitikimo su generaliniu sekretoriumi metu pristatys pastarojo meto LPK veiklos prioritetus – akcentuojant strateginius klausimus dėl migracijos procesų spartinimo, verslo aplinkos gerinimo, inovacijų ir skaitmenizacijos, aplinkosaugos, energetikos ir susisiekimo strategijos.

Iš stebėtojo tapus pilnateisiais EBPO nariais, o LPK atstovaujant pramonės interesus BIAC formate, LPK turės galimybę artimai stebėti ekonominės, finansinės, prekybos, užimtumo ar švietimo bei kitų sričių pasaulines vystymosi tendencijas, vertinimus ir juose dalyvauti; galės naudotis EBPO analizėmis ir statistika; LPK, asociacijų bei įmonių ekspertai  turės galimybę dalyvauti pozicijų dėl strateginių  politinių ir ekonominių sprendimų, tarpusavio peržiūros ir svarbiausių EBPO politikos priemonių priėmime, dalyvauti  tarptautinėse diskusijose komitetų bei kitų platformų formatuose ir  prisidėti prie BIAC darbų rengimo.

ARTIMIAUSI RENGINIAI

28 Feb

ATNAUJINTA INFORMACIJ...

  • ATNAUJINTA INFORMACIJA: Pasirengimas pokyčiams muitų sistemoje JK pradėjus išstojimą iš ES
12 Mar

Konsultacinis posėdi...

  • Konsultacinis posėdis: Eksporto kredito garantijos – smulkiam ir vidutiniam verslui bei didelėms įmonėms

FACEBOOK