Konsultaciniai posėdžiai Prezidiumo posėdžiai

LPK reguliariai rengia konsultacinius posėdžius, kurių metu aptariama einamojo laikotarpio šalies ūkio eiga, esant negatyviems požymiams teikiami siūlymai, kaip būtų galima gerinti situaciją; analizuojami, svarstomi, vertinami šalies ūkiui svarbūs sprendimai; teikiamos pastabos bei pasiūlymai rengiamiems ar jau parengtiems norminiams aktų projektams.

Konsultaciniai posėdžiai dažniausiai yra atviri ir juose dalyvauti gali LPK Prezidiumo nariai, LPK komitetų pirmininkai bei nariai, asociacijų bei įmonių vadovai, specialistai, valstybės ir visuomenės institutų atstovai, žurnalistai.


2017 m. įvykę konsultaciniai posėdžiai


Vasario 28 d.

Konsultacinis posėdis dėl Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo projekto.

Sausio 31 d.

Konsultacinis posėdis dėl Administracinių nusižengimų kodekso.

 • Administracinių nusižengimų kodekso aktualijas pristatė advokatų kontoros Žiemelis, Valys, Rugys ir partneriai advokatas, partneris Karolis Rugys;
 • Prezidentės siūlomus BK ir ANK pakeitimus, griežtinančius atsakomybę už mokestinius pažeidimus, pristatė Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas Žilvinas Šilėnas.

2016 m. įvykę konsultaciniai posėdžiai


Lapkričio 8 d.

Spalio 4 d.

Konsultacinis posėdis dėl aktualių eValstybės vizijos įgyvendinimo klausimų:  

 1. Dėl prievolės registruotis asmens duomenų tvarkytoju arba valdytoju ir perteklinių reikalavimų ūkio subjektams.
 2. Dėl ES direktyvos 95/46/EB, kuri iš esmės naikina prievolę registruotis duomenų valdytoju ar tvarkytoju, suderinamumo su nacionaliniais teisės aktais.
 3. Dėl registrų pasiruošimo teikti rinkai informaciją, duomenų specifikacijos, kuriems bus taikomi atvirų duomenų formatai.
 4. Dėl dokumentų archyvavimo ir saugojimo ilgą laikotarpį, kai dokumentai pasirašyti elektroniniu parašu.
 5. Kas nustato duomenų teikimo kainas ir kas audituoja registrų valdytojų kainodaros skaičiavimus.
 6. Dėl duomenų kodavimo vieningos sistemos kūrimo (neįmanoma lengvai rasti teisinės ir kt. informacijos, neįmanoma taikyti skaitmeninimo technologijų, neįvedus vieningos kodų sistemos).

Posėdyje dalyvavo teisingumo viceministras Julius Pagojus, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius Algirdas Kunčinas ir Lietuvos vyriausiasis archyvaras Ramojus Kraujelis.

Rugsėjo 27 d.

Konsultacinis posėdis dėl ES muitinės kodekso nuostatų, reglamentuojančių laisvųjų zonų veiklą, sąlygų ir dėl verslo atstovų tinkamo pasirengimo, įdiegiant i.Vaz posistemį nuo š.m. spalio 1 d.

Posėdyje dalyvavo finansų viceministras Romualdas Gėgžnas, Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojas Artūras Klerauskas ir Muitinės departamento  generalinio direktoriaus pavaduotojas Jonas Miškinis.

Birželio 13 d.

 • „Nacionalinės energetikos strategijos pristatymas“. Pranešėjai: energetikos ministras Rokas Masiulis, Lietuvos energetikos instituto Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Arvydas Galinis , VDU ir Lietuvos energetikos instituto Energetinio saugumo tyrimų centro vadovas dr. Juozas Augutis.
  Nacionalinės energetikos strategijos projektas (skaidrės); Lietuvos energetinis saugumas (skaidrės)

Gegužės 24 d.

 • „Skaitmeninių įgūdžių mokymo projekto „Google augimo variklis“ pristatymas“. Pranešėjas Google Lietuva vadovas Vytautas Kubilius.
  Growth Engine for Lithuania (skaidrės)

Gegužės 17 d.

Gegužės 3 d.

 • „Sodros įmokų sujungimo poveikį šalies mokesčių sistemai ir viešiesiems finansams, taip pat aptars siūlomus valstybinio socialinio draudimo sistemos pakeitimus socialinio modelio kontekste“. Pranešėjai: Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas Žilvinas Šilėnas ir analitikė Ieva Valeškaitė.
  LRI analizė dėl Sodros įmokų sujungimo

Kovo 22 d.

 • „Pasirengimas įgyvendinti Sąjungos muitinės kodeksą. Naujovės ir jų įgyvendinimo būdai“. Pranešėjas Muitinės departamento Muitų politikos skyriaus viršininkas Šarūnas Avižienis
  Muitinės departamento pristatymas (skaidrės) 

Vasario 9 d.

Sausio 26 d.

 • „Ko tikėtis iš mokesčių administratoriaus ateinančiais metais?“ Pranešėja Vilma Vildžiūnaitė, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko pavaduotoja
   VMI pristatymas (skaidrės)
 • „Esminiai 2016 m. mokesčių pakeitimai. Kas aktualu verslui?“ Pranešėja Alina Jovaišienė, Deloitte Mokesčių ir teisės departamento projektų vadovė
  Deloitte pristatymas (skaidrės)

Sausio 12 d. 


2015 m. įvykę konsultaciniai posėdžiai


Lapkričio 17 d. 

Spalio 27 d.

 • „Nacionalinio daugiasektorinio reguliuotojo steigimo pristatymas“. Pranešėjai: energetikos viceministras Rokas Baliukovas ir Energetikos ministerijos Teisės skyriaus vedėja Agnė Petravičienė
  Energetikos ministerijos pristatymas (skaidrės)

Spalio 6 d.

 • „Imigracija (trūkstamos darbo jėgos pritraukimo galimybės bei tolesnė valstybės politika šiuo klausimu) ir ES bei Lietuvos imigrantų integracijos politiką“. Pranešėjas: vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis
 • „Trečiųjų valstybių piliečių ekonominė migracija į Lietuvą: praktinės reguliavimo problemos“. Pranešėjas: Advokatų kontoros COBALT vadovaujantis teisininkas, advokatas Maksimas Saveljevas

Rugsėjo 29 d.

 • „Įvykę ir planuojami pokyčiai Vilniaus miesto administracijoje, įgyvendinami ir planuojami vykdyti projektai“. Pranešėjas Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius
 • „Sapiegos Vilnius Techparkas“ projekto pristatymas“. Pranešėjas VšĮ Vilniaus technologijų ir meno centro direktorius Darius Žakaitis
  D.Žakaičio pristatymas (skaidrės)

Rugsėjo 2 d.

 • „Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 4, 5 ir 11 straipsnių pakeitimo projekto pristatymas. Pranešėjas Rokas Baliukovas, energetikos viceministras.

Birželio 30 d.

Gegužės 12 d.

 • „Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (iMAS) bei susijusių teisės aktų pristatymas“. Pranešėjai: Finansų ministerijos / Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovai

Balandžio 28 d.

 • „Pristatymas įmonėms elektros tinklų kodekso pakeitimo klausimais: ES Energetikos sąjunga, ES tinklo kodeksai, PSO planai ir perspektyvos, Strateginiai projektai ir galimybės Lietuvai“. Pranešėjai: AB LITGRID Strategijos departamento direktorius Liutauras Varanavičius ir Strategijos ir tyrimų skyriaus vadovas Ramūnas Bikulčius
  LITGRID pristatymas (skaidrės)

Kovo 31 d.

 • „Tvarios energetikos sąjungos ir klimato kaitos politikos strategija:Energetikos sąjungos pagrindiniai siekiai, strateginės nuostatos, valdymo principai“. Pranešėjas: prof. Vaclovas Miškinis, Lietuvos energetikos instituto Kompleksinių energijos tyrimų laboratorijos vedėjas.
 • „Lietuvos pozicija Europos energetinės sąjungos sukūrimo klausimu“. Pranešėjas: Rokas Baliukovas, Energetikos viceministras.
 • „Dėl Energetikos ministerijos pateiktų įstatymų (Energetikos, Elektros energetikos ir Atsinaujinančių išteklių energetikos) pakeitimo įstatymo projekto“. Pranešėjai: Energetikos ministerijos Atsinaujinančių energijos išteklių skyriaus vedėja Ieva Kuodė ir Elektros ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Mindaugas Mikalonis.

Vasario 24 d. 

 • „Skaitmeninė vidaus rinka ir pramonės konkurencingumas“. Dalyvauja: Kęstutis Straigis, Ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų departamento direktorius; Asociacijos INFOBALT įmonių vadovai; pramonės įmonių vadovai.

Sausio 20 d.

Sausio 13 d.

 • „300 mlrd. € investicijų į ES ekonomiką planas ir kiti naujosios Europos Komisijos projektai: ko tikėtis Lietuvos pramonei ir verslui?“ Pranešėjas Raimundas Karoblis, Ambasadorius, Lietuvos Nuolatinės atstovybės ES vadovas.

Prezidiumo posėdžiai rengiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Jie yra atviri visiems LPK nariams: prezidiumo posėdžiuose be balso teisės gali dalyvauti visų LPK narių – asociacijų ir įmonių – vadovai ar jų atstovai. Prezidiumo posėdžiams pirmininkauja LPK prezidentas arba jo pavedimu vienas iš viceprezidentų.


2017 m. įvykę LPK prezidiumo posėdžiai


Kovo 29 d.

Svarstyti klausimai:

 1. Susisiekimo ministro Roko Masiulio XVII-osios  Vyriausybės veiklos prioritetų pristatymas;
 2. Aplinkosaugos komiteto veiklos pristatymas;
 3. LPK apdovanojimo „Už indėlį į Lietuvos verslo plėtrą“  pristatymas ir nuostatų tvirtinimas;
 4. Pasirengimas bendram LPK prezidiumo ir  Vyriausybės posėdžiui;
 5. Organizaciniai klausimai.

Vasario 14 d.

Svarstyti klausimai:

 1. Ūkio ministro Mindaugo Sinkevičiaus pristatymas:  XVII-osios  Vyriausybės veiklos prioritetai;
 2. Verslo aplinkos komiteto veiklos pristatymas;
 3. Kiti  LPK veiklos klausimai.

2016 m. įvykę LPK prezidiumo posėdžiai


Lapkričio 22 d.

Svarstyti klausimai:

 1. Valstybės biudžeto projekto pristatymas (skaidrės).  Pristatė finansų viceministras Romualdas Gėgžnas.
 2. Valstybės kontrolės 2017 m. biudžeto projekto vertinimas. Pristatė Valstybės kontrolės Biudžeto politikos stebėsenos departamento direktorė Asta Kuniyoshi ir Biudžeto politikos stebėsenos departamento patarėja Saulė Iždonaitė-Karalevičienė.
 3. LPK 2017 m. biudžeto pristatymas ir tvirtinimas.
 4. Eksporto ir užsienio ryšių komiteto veiklos pristatymas.
 5. Organizaciniai klausimai.

Spalio 18 d.

Svarstyti klausimai:

 1. LPK nario mokesčio skaičiavimo pakeitimų pristatymas ir aptarimas.
 2. LPK Švietimo, mokslo ir inovacijų komiteto veiklos pristatymas.
 3. LPK Transporto ir logistikos komiteto veiklos pristatymas.
 4. Organizaciniai klausimai.

 

Rugsėjo 13 d. 

Svarstyti klausimai:

 1. Susitikimas su politinių partijų vadovais.  10 svarbiausių jų vadovaujamos partijos prioritetų ir įgyvendinimo priemonių po rinkimų pristatymas. Atsakymai į prezidiumo narių klausimus. Dalyvavo: Liberalų sąjūdžio (LS) pirmininkas Remigijus Šimašius, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS)  rinkimų  sąrašo lyderis Saulius Skvernelis  bei partijos Tvarka ir teisingumas (TT) pirmininko pavaduotojas Remigijus Žemaitaitis.
 2. Susitikimų su politinėmis partijomis apibendrinimas.
 3. Organizaciniai klausimai.

Rugsėjo 8 d.

Svarstyti klausimai:

 1. Susitikimas su politinių partijų vadovais.  10 svarbiausių jų vadovaujamos partijos prioritetų ir įgyvendinimo priemonių po rinkimų pristatymas. Atsakymai į prezidiumo narių klausimus. Dalyvavo: Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Algirdas Butkevičius, partijos Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) pirmininkas Gabrielius Landsbergis, Darbo partijos pirmininkas Valentinas Mazuronis.

Gegužės 31 d.

Svarstyti klausimai:

 1. Ministerijų pateiktų atsakymų LPK teiktiems pasiūlymams bendram Vyriausybės kabineto ir LPK prezidiumo posėdžiui pristatymas.
 2. Diskusija dėl artėjančių Seimo rinkimų.
 3. LPK 9-jo viceprezidento tvirtinimas bei viceprezidentų korpuso tvirtinimas naujam ketverių (2016-2019 m.) metų kadencijos laikotarpiui.
 4. Verslo finansų komiteto steigimas ir šio komiteto pirmininko tvirtinimas.
 5. LPK Valdybos sudėties tvirtinimas.
 6. Organizaciniai klausimai.

Balandžio 12 d.

Svarstyti klausimai:

 1. Pasiūlymų bendram Vyriausybės ir LPK prezidiumo posėdžiui pristatymas ir aptarimas.
 2. LPK įstatų projekto antros redakcijos pristatymas ir aptarimas.
 3. Kandidatų į LPK prezidentus IX-jame suvažiavime iškėlimas.
 4. Organizaciniai klausimai.

Vasario 23 d.

Svarstyti klausimai:

 1. Pasiūlymų dėl LPK įstatų pakeitimo pristatymas ir aptarimas.
 2. LPK Tipinio Komiteto darbo reglamento tvirtinimas.
 3. Pasirengimo bendram Vyriausybės kabineto ir LPK prezidiumo posėdžiui klausimai.
 4. Organizaciniai klausimai.

2015 m. įvykę LPK prezidiumo posėdžiai


Lapkričio 17 d.

Svarstyti klausimai:

 1. „Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas“. Pristato Lietuvos finansų ministras Rimantas Šadžius.
 2. Organizaciniai klausimai: dėl nominacijų suteikimo, dėl naujų narių priėmimo. Pristato Stasys Skakauskas.

Lapkričio 2 d.

Svarstyti klausimai:

 1. Pasiūlymų dėl komitetų steigimo ir jų veiklos krypčių pristatymas. LPK komitetų pirmininkų tvirtinimas.
 2. Organizaciniai klausimai:dėl nominacijų suteikimo, dėl naujų narių priėmimo.
 3. Ekonominių klausimų pristatymas: Minimalios mėnesinės algos pakėlimo klausimas. Pristato Dovilė Baškytė. Verslo misija į Kiniją ir bendradarbiavimo su DI galimybės (Verslo klasteriai). Pristato Osvaldas Čiukšys.

Rugsėjo 8 d.

Svarstyti klausimai:

 1. Būtinos priemonės sėkmingam eksporto perorientavimui.
 2. LPK tolimesnės veiklos klausimai: LPK pasiūlymų politinėms partijoms pristatymo planas; LPK veiklos tikslų ir krypčių pristatymas.
 3. LPK struktūriniai pakeitimai: LPK Viceprezidentų tvirtinimas; LPK vykdomosios direkcijos pakeitimai.

Balandžio 21 d.

LPK Prezidiumo ir Vyriausybės bendras posėdis. Svarstyti klausimai:

 1. LR Ministro Pirmininko A. Butkevičiaus sveikinimo žodis
 2. „Pramonės ir verslo lūkesčiai Vyriausybės programos darbų kontekste“, LPK prezidentas R. Dargis
 3. Ministro Pirmininko, ministrų ir LPK prezidiumo narių pasisakymai:
 • Statybos sektorius (D. Gedvilas, LSA)
 • Verslas ir mokslas (D. Tvarijonavičius, LGPA; V. Janulevičius)
 • Vežėjų sektorius (A. Kondrusevičius, R. Martinavičius, LINAVA)
 • Socialiniai klausimai (J. Guzavičius, KKPD)
 • Medienos perdirbimo sektorius (S. Paulauskas, asociacija „Lietuvos mediena“)
 • Biokuras (R. Lapinskas, LITBIOMA)

Vasario 10 d.

Svarstyti klausimai:

 1. LPK prezidiumo narių susitikimas su energetikos ministru Roku Masiuliu, aptariant svarbiausias energetikos politikos kryptis ir jų įtaką pramonei bei verslui.
 2. Vilniaus mero Artūro Zuoko, kaip kandidato į Vilniaus miesto merus kitai kadencijai, prisistatymas.
 3. Dėl LPK nuomonės Minimalios mėnesinės algos didinimo. Pristato: LPK viceprezidentas Gediminas Rainys.
 4. Dėl klausimų įtraukimo į bendrą LPK ir Vyriausybės posėdį. Pristato: LPK viceprezidentas Gediminas Rainys.
 5. Dėl LPK renginių plano ir Metinės konferencijos. Pristato: LPK viceprezidentas Gediminas Rainys.
 6. Organizaciniai klausimai.