• Event Time:

Kviečiame į Lietuvos Verslo Tarybos ir LR Seimo Ekonomikos komiteto organizuojamą konferenciją „Atsakingas verslas – visuomenės gerovės pagrindas“, kuri vyks gruodžio 1 dieną, 9 val. Seimo konferencijų salėje.

Renginio metu verslo, politikos ir visuomenės lyderiai diskutuos, kaip reikėtų užtikrinti visuomenės pasitikėjimą ir paramą būtinoms šalies reformoms. Kokių veiksmų turėtume imtis, siekdami sumažinti dirbtiną takoskyrą tarp verslo ir visuomenės interesų? Gerosios verslo praktikos ir užsienio šalių patirtis rodo, kad atsakingas verslas ir politikos formuotojai gali sėkmingai kurti visuomenės gerovės pagrindus.

Renginio programa čia