Š.m. gruodžio 6 d. vyko Eksporto komiteto posėdis, kuriame dalyvavo Estijos, šiuo metu pirmininkaujančios Europos Sąjungos Tarybai, ambasadorė Jana Vanaveski.

Pirmininkavimo metu pagrindiniai prioritetai yra bendroji rinka ir skaitmeninės rinka. Estijai ypač svarbi tema yra laisvas duomenų keitimasis, saugumas ir gynyba, migracija bei žiedinės ekonomikos plėtra. Ambasadorė trumpai pristatė, kas nuveikta kiekvienoje iš prioritetinių krypčių.

Bendrosios rinkos stiprinimui pavyko pasiekti, Europos Strateginių investicijų fondo (European Fund for Strategic Investments) veikla buvo pratęsta iki 2020 m.

ES vyksta intensyvi diskusija, ar esančios mokesčių sistemos atitinka skaitmeninės rinkos poreikius ir esmę. Estijos pirmininkavimo metu skaitmeninė dienotvarkė labai stipriai atėjo ir ES bendrą diskursą, o mokesčių sistemų neatitikimas šių dienų skaitmenizacijos realijoms yra akivaizdus.

Saugumo ir gynybos srityje Estijai pavyko pasiekti sutarimą ir 23 valstybės narės patvirtino savo paramą finansavimo intensyvinimui saugumo srityje, ypač investuojant į R&D ir viešųjų pirkimų sistemas. Tai akivaizdi galimybė Lietuvos verslo įmonėms aktyviau veikti ir teikti pasiūlymus vyksiančiuose konkursuose.

Skaitmeninė Europa ir Big data – e-komercijos srityje priimtas sprendimas, kuriuo naikinamas geo-blocking, t.y. atveriamos durys pirkti bet kurioje ES valstybėje nepriklausant nuo asmens registracijos vietos ir t.t. (netaikoma muzikai, žaidimams, e-knygoms, programinei įrangai.

Estija pagrįstai vertinama kaip e-šalis, nes pirmininkavimo metu inicijavo ir skatino diskusiją e-valdžia tema apie “once only” projektą, kuriuo turėtų būti sujungiamos skirtingos sistemos visoje ES į vieną (pvz. sveikatos, akademinio pripažinimo, gyvenamosios vietos registracijos ir t.t. srityse.)

Ketvirtoji Pramonės revoliucija jau vyksta, ką įrodo Estijos ambasadorės trumpa pirmininkavimo prioritetų ir rezultatų apžvalga.

ARTIMIAUSI RENGINIAI

FACEBOOK