Kaip žinia, ES ir Japonija prieš kelias dienas užbaigė 2013 m. pradėtas derybas dėl laisvosios prekybos / ekonominės partnerystės susitarimo (EPS).

Susitarimo tekstą galite rasti čia.

Pagrindinės susitarimo nuostatos:

 • Bus panaikinta didžioji dalis 1 mlrd. EUR muitų, kuriuos kasmet sumoka į Japoniją eksportuojančios ES bendrovės, ir nemažai ilgalaikių reguliavimo kliūčių.
 • ES žemės ūkio produktų eksporto srityje:
  • naikinami muitai, taikomi daugeliui sūrių (pvz. gaudai ir čederiui) ir eksportuojamam vynui;
  • suteikiama galimybė padidinti ES jautienos eksportą į Japoniją; prekybai perdirbta kiauliena nebus taikomi muitai; beveik panaikinti prekybai šviežia mėsa taikomi muitai;
  • užtikrinta daugiau kaip 200 ES žemės ūkio produktų apsauga Japonijoje, vadinamoji geografinių nuorodų (GN) apsauga, taip pat užtikrinta tam tikrų Japonijos GN apsauga ES teritorijoje.
 • Atveriamos paslaugų rinkos, visų pirma finansinių paslaugų, elektroninės prekybos, telekomunikacijų ir transporto.
 • ES bendrovėms užtikrinama galimybė patekti į Japonijos viešųjų pirkimų rinkas 48 didžiuosiuose miestuose ir panaikinama geležinkelių transporto sektoriaus viešiesiems pirkimams nacionaliniu lygiu keliamos kliūtys.

Tolesni veiksmai:

 • ES ir Japonija netrukus pradės teksto teisinių aspektų tikrinimo procedūrą (4-6 mėn.), po kurios seks teksto vertimas (2 mėn.). Tada susitarimas bus oficialiai pasirašomas (2018 m. viduryje) ir teikiamas Europos Parlamentui ir ES valstybėms narėms tvirtinti, siekiant, kad jis įsigaliotų iki dabartinės Europos Komisijos kadencijos pabaigos 2019 m. I ketv.
 • Toliau vyksta derybos dėl investicijų apsaugos standartų ir investicijų apsaugos ginčų sprendimo. Atskirai deramasi ir dėl duomenų apsaugos.

Daugiau informacijos čia.

LPK

Leave a Comment