Europos Komisija pristatė kiekvienai ES šaliai skirtas ataskaitas, kuriose visapusiškai išanalizuoti jų ekonomikos iššūkiai. Lietuvos ataskaitoje pažymima, kad didžiausi Lietuvos iššūkiai – demografinės problemos, našumo augimas ir nefektyvi švietimo sist... PLAČIAU

Kompromiso ir greito sprendimo vardan, Lietuvos verslo atstovai pasiūlė antrą kartą sumokėti už pakuočių atliekas, kurių sutvarkymą įrodantys dokumentai už 2013 – 2015 m. buvo panaikinti, nes iki šiol Aplinkos ministerijos pozicija situaciją spręsti tik t... PLAČIAU