Lietuvos pramonininkų konfederacijos  Aplinkosaugos komitetas intensyviai tęsia bendradarbiavimą su  Aplinkos ministerija (AM) dėl tinkamo pasirengimo pereiti prie Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (GPAIS). Teisės aktai numato, kad visos įmonės teiks informaciją per GPAIS ir visas procesas bus kontroliuojamas jau nuo 2018 m. sausio 1 d.

LPK ne kartą reiškė susirūpinimą, ar bus tinkamai pasirengta sistemos geram funkcionavimui: įmonės turės gebėjimų, bus susipažinę, pasirengę ir ar pati sistema turės visus reikiamus funkcionalumus ir nebus trikdžių ar netikslumų, už kuriuos numatyta įmonių, kaip informacijos teikėjų, atsakomybė, bei daugelis kitų klausimų.

Lapkričio 29 d. Vyriausybėje vykęs pasitarimas nuteikia pozityviai, kad keliami klausimai bus sprendžiami, konstruktyviai tariantis su visomis suinteresuotomis šalimis.

LPK pasitarime kėlė klausimus, kad teisės aktuose svarbu įteisinti pereinamąjį laikotarpį, suderinti “pereinamojo laikotarpio” sampratą, taip pat spręsti duomenų integracijos problemas ir itin aktualias perteklinių bei neproporcingų reikalavimų apskaitai problemas.

Kaip komentuoja Raminta Radavičienė, LPK ekspertė, „Vertiname, kad į diskusijose išsakomą nuomonę yra įsiklausoma, atsakingi AM darbuotojai analizuoja konstruktyvius verslo argumentus. Taip ir šiame pasitarime buvo nuspręsta papildyti įstatymų projektų aiškinamuosius raštus, įvedant aiškumą dėl pereinamojo laikotarpio sampratos, termino ir ūkio subjektų prievolių tuo laikotarpiu“.

AM viceministras Dalius Krinickas pažymėjo, kad „GPAIS nėra lengvai perkandamas riešutėlis, todėl numatome pereinamąjį pusmečio laikotarpį – iki 2018 m. birželio 30 d. – įmonėms prisitaikyti prie naujovės. Siekdami palengvinti duomenų perdavimą GPAIS, planuojame sukurti įvairių integracijų, kad verslo subjektai galėtų teikti duomenis iš savo verslo valdymo sistemų.“ Pereinamasis laikotarpis bus reglamentuotas aplinkos ministro įsakymu.

AM rengs tvarkos aprašą atvejams, kuomet nėra techninių galimybių naudotis GPAIS, o LPK Aplinkosaugos komiteto nariai tęsime diskusijas bei darbą, kad būsima tvarka iš tiesų vestų į tikslą – tiksli, skaidri, visuotinė apskaita – dėl ko sutaria Vyriausybės, ministerijų, atsakingų institucijų bei verslo atstovai.

LPK Aplinkosaugos komitetas yra aktyvus proceso dalyvis, mes ir toliau informuosime narius apie progresą.

ARTIMIAUSI RENGINIAI

FACEBOOK